вівторок, 19 квітня 2022 р.

 Ми відсьогодні —

громадяни України

М ета: через символічну урочисту посвяту формувати в учнів стар-

ших класів громадянське самоусвідомлення; виховувати ша-

нобливе ставлення до державних символів України і відчуття

гордості за свою державу.

О бладнання: аудіозапис урочистої музики та пісні «Україна» (слова та муз.

Тараса Петриненка), державна символіка України, портре-

ти видатних синів України (письменників, істориків, політиків,

учених, спортсменів і та ін.).

К оментар: для проведення заходу організатори мають заздалегідь

попіклуватися про виготовлення шкільних посвідчень «Грома-

дянин України» для старшокласників. На виховний захід запро-

шують батьків старшокласників.

Дійові особи

1- й в е ду ч и й

2 - й в е ду ч и й

Уч н і - ч и т ц і (десять осіб)

Ди р е к то р школ и

П р е д с т а в н и к и ба т ь к і в с ь ко г о ко м і т е т у школ и

Б а т ь ко

Ма т и

Виховний захід відбувається в актовому залі школи.

Приміщення прикрашене жовтими і блакитними

повітряними кульками, портретами видатних синів України

та державною українською символікою.

Центральна стіна прикрашена задрапірованими

полотнищами жовтого та синього кольору, вгорі

прилаштовано плакат із назвою свята.

Батьки старшокласників займають місця глядачів.

Звучить музика. До залу входять в е д у ч і

та у ч н і - ч и т ц і.

24

1- й у ч е н ь

Якось засяють шляхи золоті

За небокраї, в безмежні долини.

В душу впаде, наче вперше в житті:

Ти народився на Україні!

2 - й у ч е н ь

Аж задихнеться душа молода.

Комір тужавий рвонеш в нетерпінні.

Груди наповнить польоту жага:

Ти народився на Україні!

3 - й у ч е н ь

Мить сокровенна, як вишня в цвіту.

Сяють слова, золоті і нетлінні,

Рідні до болю, рівні життю:

Ти народився на Україні!

1- й в е ду ч и й. Добрий день, шановні гості нашого свята!

2 - й в е ду ч и й. Ми щиро вітаємо всіх вас у цьому залі.

Сьогодні наша школа відзначає чудову подію: незабаром юна-

ки і дівчата, яким виповнюється шістнадцять років, стануть

громадянами України. Розумне, талановите, працьовите моло-

де покоління зробить перший крок у відповідальне і свідоме

доросле життя.

1- й в е ду ч и й. Батьки та вчителі з нетерпінням чекають

тієї миті, коли молодь візьме в руки найголовніший у своєму

житті документ — паспорт громадянина України. І ця важли-

ва мить обов’язково настане.

Сьогодні ж ми проведемо символічну урочисту посвяту

хлопців та дівчат у громадяни нашої Батьківщини.

2 - й в е ду ч и й. Тож запрошуємо вас, друзі!

Звучить лагідна музика. Старшокласники парами заходять

до залу, займають свої місця.

1- й в е ду ч и й (звертається до старшокласників). Кожен

із вас відчуває хвилювання. Здається, що вчора ви були діт-

лахами. Проте час не стоїть на місці, спливає за роком рік.

25

І батькам уже доводиться усвідомлювати: діти їхні вже подо-

рослішали і стоять біля порога, за яким — широкий світ, са-

мостійне життя.

2 - й в е ду ч и й. Закон «Про громадянство України» від

8 жовтня 1991 року зазначає, що право на громадянство є од-

ним із найголовніших прав людини. Отже сьогодні ми свят-

куємо надання його нашим старшокласникам.

1- й в е ду ч и й. Любі друзі!

Нехай цей день, як особлива дата,

Вам стане провідною зіркою в житті,

І кожен рік плекайте у душі це свято,

Хай рушником вам стеляться путі.

2 - й в е ду ч и й. Урочисте вручення посвідчень юним грома-

дянам України проводить директор школи… (називає ім’я та

по батькові директора).

Наперед виходить д и р е к т о р ш к о л и.

Ди р е к то р (звертається до старшокласників). Дорогі стар-

шокласники! Незабаром ви одержите основний документ, що

затвердить вашу належність до нашої Вітчизни — паспорт гро-

мадянина України. Отримання його — урочиста подія в житті

кожного підлітка. Це висока честь і велика відповідальність.

Ви, шістнадцятирічні юнаки та дівчата, стаєте спадкоємцями

всіх надбань нашої держави.

Тернистий шлях подолав український народ до незалеж-

ності. Але попри всі незгоди та труднощі він зберігав і примно-

жував свої культурні цінності, збагачував свою історію. Чи-

мало наших славетних співвітчизників прославили Україну.

Сподіваємось, що і ви, друзі, отримавши звання громадянина

України, із гідністю пронесете його крізь життя.

Звучить музика. В е д у ч і запрошують старшокласників

вийти наперед.

До д и р е к т о р а ш к о л и підходить у ч е н ь - ч и т е ц ь,

бере папку з текстом «Слово Батьківщині».

4 - й у ч е н ь (читає). Одержуючи посвідчення громадяни-

на України, я урочисто обіцяю тобі, Батьківщино, носити це

26

звання з честю й гідністю. Своєю сумлінною працею примно-

жувати твою славу, багатство, самостійність і незалежність.

Понад усе цінувати працьовитість, відданість добрій справі,

чесність, патріотизм і справедливість.

Урочисто обіцяю поважати свою державу, дотримуватися

законів Конституції України, берегти і збагачувати культуру

свого народу, бути вірним заповітам славетних синів Украї-

ни. Обіцяю!

Усі старшокласники разом повторюють: «Обіцяю!»

Звучить тиха лагідна музика. Д и р е к т о р ш к о л и

вручає старшокласникам посвідчення «Громадянин

України». Після цього звучить Державний Гімн України.

1- й в е ду ч и й. Юні друзі! Відбулася знаменна подія — ко-

жен із вас одержав символічне посвідчення громадянина Ук-

раїни. Наша школа вітає всіх вас.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

5 - й у ч е н ь. Україно!

Не зміряти й віками

Вроду твою журавлину,

Не завіяти навіть снігами

Мову твою тополину.

6 - й у ч е н ь. Україно!

Під небом твоїм

Калинові пливуть острови,

У зелених вітрилах

Вишневі гудуть заметілі.

7- й у ч е н ь. Україно!

Я — промінь живий

В твоїм сонячнім тлі!

З твого цвіту і грому

Я на світ народивсь, Україно.

Старшокласники повертаються на свої місця.

Наперед виходить в е д у ч и й.

27

2 - й в е ду ч и й. Найдорожчі у людини є і будуть батьки.

Сьогодні вони теж присутні на нашому святі й хочуть від щи-

рого серця привітати вас.

Наперед виходять п р е д с т а в н и к и б а т ь к і в с ь к о г о

к о м і т е т у. М а т и тримає рушник із хлібом.

Б а т ь ко (звертається до старшокласників)

Ви — спадкоємці цінностей держави,

Ви — наша гордість, наш наступний крок,

Тож обіцяйте виконати справу,

Яка прославить гордий наш народ!

Ма т и

Запам’ятайте добре ці хвилини,

Нехай привітним буде до вас світ.

Ви нині — громадяни України,

Надія нашої держави, її квіт!

Звучить лагідна музика. П р е д с т а в н и к и

б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у передають

старшокласникам хліб на рушнику.

1- й в е ду ч и й. Дорогі старшокласники! Батьки піднесли

вам хліб-сіль — дар від усього нашого народу, що зігрів зерно

теплом своїх долонь, зростив і зібрав урожай.

2 - й в е ду ч и й. Хліб і сіль — символи праці й життя, лю-

бові й добра, сердечності й гостинності. Так повелося в нашого

народу здавна. Тож прийміть із батьківських рук цей неоцінен-

ний дар. Хай рушником стелиться ваша життєва дорога, і не-

хай вона буде щедрою на добро, як хліб.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

8 - й у ч е н ь

Ми будемо вчитись,

Щоб наша держава

Знову могутньою, сильною стала.

Хай зіркою в світі засяє єдина

Велична, прекрасна, багата Вкраїна.

28

9 - й у ч е н ь

Ми дружно і спільно

Почнем працювати,

Прекрасне майбутнє

Вкраїни плекати.

10 - й у ч е н ь

Нехай панує на землі добро,

Співає мати пісню колискову,

Хай наш славетний батечко Дніпро

Поважно лине в далеч світанкову.

Звучить пісня «Україна». Усі учасники заходу виходять до

глядачів.

1- й в е ду ч и й. Ось і добігає кінця наша урочистість.

2 - й в е ду ч и й. Дуже хотілося б, щоб вона запам’яталась

усім присутнім у цьому залі на довгі роки.

1- й в е ду ч и й. Бажаємо вам усього найкращого.

Виховний захід закінчується.

Немає коментарів:

Дописати коментар