вівторок, 19 квітня 2022 р.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ   ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗКПО 22771726 розрахунковий рахунок UA598201720343110002000018290.UA758201720343101002200018290

в  ДКСУ у м. Київ МФО 820172


E-mail: hm_nmc@ukr.net Тел./факс  (0382) 67-43-33,   67-54-44

вул. Інститутська,10,  м. Хмельницький, 29016


від «18 » березня  2022р.   № 01-38/77

На № ____________ від ______________Директорам, керівникам

 та методистам ЗП(ПТ)О


Щодо  організації   професійної підготовки в ЗП(ПТ)О на період дії воєнного стану


Шановні колеги!


Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників  у  Хмельницькій  області надає роз’яснення та рекомендації  щодо організації професійної підготовки в ЗП(ПТ)О на період дії правового режиму воєнного стану.

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 07.03.2022 № 1/3377-22 та  Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 09.03.2022 № 379-41/2022 на період дії воєнного стану  ЗП(ПТ)О рекомендовано організувати освітній процес з використанням змішаної (дистанційної) форми навчання.

Наголошуємо, що пріоритетом є забезпечення максимально можливої безпеки кожної дитини та кожного працівника системи освіти.

Професійно-теоретичну підготовку у ЗП(ПТ)О відповідно до змісту освітніх програм рекомендовано організувати з використанням технологій дистанційного навчання, що не передбачають відвідування закладу освіти здобувачами та педагогічними працівниками. 

Для організації професійно-практичної підготовки (виробничого навчання та виробничої практики) відповідно до змісту освітніх програм рекомендовано за можливості задіяти навчальні майстерні, лабораторії, полігони, робочі місця на підприємствах. Якщо професійно-практичну підготовку неможливо організувати у звичайному режимі, необхідно перенести її на період після закінчення правового режиму воєнного стану, в іншому випадку розглянути можливість її проходження з використанням технологій дистанційного навчання. 

Для здобувачів освіти, що належать до перехідного контингенту, можливе перенесення годин професійної підготовки  на наступний навчальний рік.

Під час модульно-поурочного (поурочно-тематичного) планування рекомендуємо педагогам виділити ключові теми, що дозволить без порушення вимог освітньо-професійного стандарту ущільнювати, оптимізувати вивчення модуля, предмета та забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах змішаного (дистанційного) навчання. 

Для якісної організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О необхідно:

1)прийняти рішення щодо використання технологій дистанційного (змішаного) навчання в освітньому процесі ЗП(ПТ)О  на період воєнного стану;

2)   розмістити на сайті ЗП(ПТ)О інформацію щодо організації освітнього процесу на період дії режиму воєнного стану

3)внести відповідні зміни до робочих навчальних планів;

4)на період дії воєнного стану розробити та затвердити розклад уроків відповідно до визначеного переліку (тижневе навантаження не більше 36 годин), розмістити на сайті ЗП(ПТ)О;

5)фіксувати виконання навчальних програм у журналах теоретичного та практичного навчання, у т.ч. електронних.

Методичним комісіям   необхідно:

  1. визначити перелік компетентностей/предметів, тем навчальних програм, видів навчальних занять для проведення із використанням технологій дистанційного (змішаного)  навчання;

  2. визначити перелік веб-ресурсів, необхідних для забезпечення дистанційного (змішаного) навчання в розрізі професій;

  3. подати пропозиції до внесення змін у робочі навчальні плани.

ЗП(ПТ)О, у яких відповідно до робочих навчальних планів заплановано випуск здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти під час дії правового режиму воєнного стану, рекомендовано організувати проведення державної кваліфікаційної атестації у дистанційному форматі, за сприятливих  умов – в очному форматі та завершити освітній процес у таких навчальних групах вчасно, у визначені терміни.

У разі, якщо виробничу практику здобувачів професійної  (професійно-технічної) освіти неможливо організувати дистанційно, а термін навчання завершується, необхідно здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням результатів виробничого навчання та проміжним оцінюванням роботодавцями рівня кваліфікації випускників закладів П(ПТ)О. Висновки державної кваліфікаційної комісії затверджуються відповідним протоколом, що є підставою для видачі документів державного зразка.

Для якісної організації освітнього процесу за змішаною (дистанційною) формою навчання рекомендуємо послуговуватись наступними навчально-методичними матеріалами:

«Змішане навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/11/30/Zmish.navch.u.zakl.P-PT-O.30.11.pdf

«Збірник методичних матеріалів щодо запровадження змішаного навчання у закладах професійної освіти Хмельницької області» https://drive.google.com/file/d/1CRLDUXfd8CKUvIW15Z4I9gQV8ngktGov/view

онлайн- курсом для педагогів та керівників ЗП(ПТ)О на онлайн-платформі EdEra «Про дистанційний та змішаний формати навчання»  https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+2+2020/about

Пропонуємо звернути увагу на серію відео-інструкцій для учнів та педагогів щодо використання інтернет-застосунків для дистанційного навчання: 

- «Google Classroom від А до Я» https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9nTRT9NYvrBE0unejCJKJnOcdJdJ7Lj;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9nTRT9NYvo_Wk-y_wxLtd1rOZMJjgSY

- ZOOM-інструкції https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9nTRT9NYvos2xL4V2BDpI1N4atQPH3j

- LOOM-інструкції https://www.youtube.com/playlist?list=PLM9nTRT9NYvpSK2NNNEAzkFqPNTq8jA8M

- Інструкція для роботи з сервісом інтерактивних вправ Learningappshttps://www.youtube.com/playlist?list=PLM9nTRT9NYvrcdlA0t-xOLSNTKpLb45SP

Рекомендуємо використовувати матеріали кращих практик та розробок педагогів ЗПО області для організації дистанційного та змішаного навчання (онлайн-навчальні курси, інтерактивні підручники, навчальні блоги, дистанційні платформи, електронні бібліотеки) https://uk.padlet.com/okanachuikova100778/gh1ipn9gjj3fakw6

Доступні для використання матеріали обласної виставки матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» https://uk.padlet.com/adamchuk123aaa/hlb8xfarplj8rrfr

НМЦ ПТО ПК ІПП у Хмельницькій області систематизовано електронний навчальний контент за професіями у розрізі обласних фахових секцій (додаються). Зазначені матеріали можуть використовуватись педагогами Вашого ЗП(ПТ)О для проведення занять.

Навчальний контент в розрізі обласних фахових секцій буде презентований на сайті  НМЦ  ПТО ПК та блозі лабораторії професійної підготовки http://proflabnmtc.blogspot.com/p/blog-page_10.html.
Директор НМЦ ПТО ПК                                                                  Людмила ШЕВЧУК


Немає коментарів:

Дописати коментар