середа, 20 квітня 2022 р.

 ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ   КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА

Організовує: 

• роботу по формуванню колективу класу;                                                                                                                                   • створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;                                      • життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;                               • пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;                                                                                                                                              • допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;                                      • вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;                                    • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;                           • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;                                                                                                    • харчування учнів у шкільній їдальні;                                                                                                                                             • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;                                                                                • екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв. 

Сприяє: 

• розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками; 

• здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання; 

• самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання; 

• створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі; 

• покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я. 

• підвищенню своєї професійної кваліфікації; 

• оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації; 

Здійснює: 

• інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів: 

• відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 

• постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють); 

• дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів; 

• оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги; 

• планування виховної роботи в класі; 

• ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів; 

• періодичне медичне обстеження; 

• дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога; 

• роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу; 

• роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу; 

• ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги; 

• зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги; 

• допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу; 

• постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин; 

• систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів; 

• анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи ); 

• онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів; 

• для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси; 

• проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи; 

• належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів. 

Бере участь: 

• у роботі педагогічної ради школи; 

• у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи. 

Має право на: 

• участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; 

• захист професійної честі й гідності; 

• ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень; 

• захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; 

• конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; 

• вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників; 

• регулярне підвищення своєї кваліфікації; 

• надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку; 

• проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію; 

• внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист; 

Забезпечує: 

• своєчасне складання встановленої звітної документації; 

• звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; 

• своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу. 

Погоджує: 

• свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.


 


 У четверг, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян».

Зокрема, перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками (будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо).

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

Нагадаємо, більшість закладів професійної, фахової та вищої освіти здійснюють навчання у регіонах, в яких це можливо та дозволяє безпекова ситуація.

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про організацію освітнього процесу в закладах професійної, фахової та вищої освіти у регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація.

«Станом на 14 квітня 2022 року всі заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів України повністю поновили навчання. Частково продовжено освітній процес у профтехах 10 областей», – зазначив Сергій Шкарлет.

Заклади фахової передвищої освіти здійснюють навчання у 24 регіонах за дистанційною або змішаною формою. Лише в одній області ЗФПО тимчасово не працюють.

Міністр також повідомив про роботу закладів вищої освіти. У кожному регіоні України ЗВО здійснюють освітній процес за дистанційною або змішаною формою, а також за режимом консультації та самостійної роботи студентів. Лише у двох регіонах є заклади, які вимушено продовжують перебувати на канікулах. Кількість закладів, що здійснюють освітній процес, поступово збільшується. Все залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 321 тис. 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання національного мультипредметного тесту.

                                                                                                                      

Картка


                                                                                                                                                                


КАРТА
самооцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної / виховної роботи 
ДЗП (ПТ)О «Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею»

 назва ЗП(ПТ)О
Дата заповнення:10.03.2022 року
Прізвище, ім’я, по-батькові Якимчук Галина Артемівна


Дата народження 12.02.1954 року


Освіта, який заклад освіти закінчив, рік закінчення вища, спеціаліст, Кам`янець - -Подільський педагогічний державний інститут, 1979 рік,  


Фах за дипломом вчитель історії та суспільствознавства, звання вчителя середньої школи


Місце роботи (повна назва установи)Старокостянтинівський аграрно – промисловий ліцей


Посада заступник директора з навчально – виховної роботи


Педагогічний стаж 48 років


Стаж роботи на посаді 10 років


Наявність кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, дата присвоєння спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 25.03.2020 року


Дата і місце останнього підвищення кваліфікації як заступника директора з навчально-виховної роботи науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації, м. Хмельницький, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    


Державні нагороди, подяки, грамоти2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.


В яких освітніх проектах брали участь

№ з/п
Критерії
                                            Опис діяльності

Розділ 1 Знання та використання нормативно-правових документівНаявність та практичне використання основних нормативно-правових документів з питань організації освітнього процесу та виховної роботи в ЗП(ПТ)О
Конституція України;
Закон України Про освіту;
Закон України Про повну загальну середню освіту;
Закон України Про професійну (професійно - технічну) освіту;
Закон України Про фахову передвищу  освіту;
Закон України Пропрофесійний розвиток працівників;
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. No956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. No 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. No 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. No 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. No 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2018 р. No 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти». 
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.

Результат самооцінки 
по розділу 1
Кількість балів -4
 Рівень -Достатній


Розділ 2 Організація освітнього процесу


2.1.
Участь в організації освітнього процесу (розклад, поурочно-тематичні та поурочні плани викладачів, планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, консультацій тощо)
Формування розкладу навчальних занять
Розгляд та затвердження поурочно-тематичних та поурочних планів викладачів 
Організація планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, факультативів

2.2.
Організація роботи зі збору та аналізу тематичної інформації (матеріали за результатами відвідування занять, тематичних перевірок, моніторингу навчальних досягнень учнів тощо)
 
Формування комплекту матеріалів моніторингу занять, тематичних перевірок, навчальних досягнень учнів  

2.3.
Організація роботи з кадрами (робота з молодими педагогами, підготовка викладачів до атестації тощо)
Організація наставництва для надання допомоги молодим педагогам
Підготовка викладачів до атестації

2.4.
Здійснення контролю за роботою методичних комісій та творчих груп, станом освітньої діяльності викладачів та учнів, створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів
Організація та контроль за роботою методичних комісій
Моніторинг освітньої діяльності викладачів та учнів
Створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів


2.5.
Здійснення контролю за веденням обліково-звітної документації: веденням журналів, виконанням навчальних програм тощо
Контроль за веденням обліково-звітної документації:
веденням журналів
виконанням навчальних програм

2.6.
Здійснення аналізу навчальних досягнень учнів


2.7.
Організація роботи щодо вдосконалення методів організації освітнього процесу, впровадження сучасних освітніх технологій, у тому числі комунікаційно-інформаційних
Рекомендації щодо впровадження в освітній процес інформаційних сервісів при дистанційній та змішаній формах навчання

2.8.
Організація змішаного та дистанційного навчання 
Блог дистанційного навчання
Class room
Zoom
Інші


2.9.
Участь в організації методичної роботи в закладі (підвищення кваліфікації педагогів, атестація, робота методичних комісій, психолого-педагогічні тренінги, школа молодого викладача, школа інноваційного досвіду тощо)
Складання графіку атестації, підвищення кваліфікації, стажування, організація роботи предметних тижнів, психолого – педагогічних тренінгів

2.10.
Контроль за домашнім навантаженням учнів, забезпечення їх доступу до необхідної інформаційної бази
Організація роботи з педагогічними працівниками щодо використання інформаційно – комунікаційних технологій, сервісів, платформ для забезпечення доступу здобувачів освіти до необхідної інформаційної бази

2.11.
Організація проведення предметних олімпіад, аналіз їхніх результатів
Організація проведення предметних олімпіад

2.12.
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів

2.13.
Організація роботи з обдарованими учнями
Організація роботи з обдарованими учнями (підготовка до олімпіад, конкурсів)

2.14.
Створення розпорядчої документації

Інформаційно – аналітичні накази


2.15.
Здійснення контролю за веденням внутрішньої документації (книга реєстрації похвальних листів та грамот, статистичні звіти, книга наслідків внутрішнього контролю, журнали теоретичного навчання, журнал замін, консультацій тощо)
Статистичні звіти,
книга наслідків внутрішнього контролю
журнали теоретичного навчання
журнал замін уроків та факультативів

2.16
Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін
 Контроль за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін

Результат самооцінки 
по розділу 2
Кількість балів- ________4
 Рівень - ________Достатній


Розділ 3 Система виховної роботи в ЗП(ПТ)О

3.1.
Наявність та якість розроблення перспективного і поточного планування виховної роботи відповідно до вимог діючих нормативно-методичних документів (Концепції розвитку ЗП (ПТ) О; плану роботи на навчальний рік, розкладу занять тощо)
Річний план роботи ліцею
План виховної роботи на навчальний рік
Плани роботи гуртків  
План роботи вихователя гуртожитку
План роботи психолого -педагогічних семінарів та тренінгів
Розклад занять гурткової роботи

3.2.
Якість та дієвість організації контролю за навчально-виховним процесом у закладі.
Моніторинг навчально – виховного процесу в ліцеї

3.3.
Організація роботи з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями гуртожитку, керівниками гуртків, практичним психологом, соціальним педагогом, бібліотекарем


3.4.
Координація роботи методичної комісії класних керівників та вихователів гуртожитку
План роботи методичних комісій
План роботи кабінету
План роботи вихователя гуртожитку

3.5.
Дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни учасниками освітнього процесу 
Розпорядчі накази

3.6.
Національно-патріотичне виховання (формування мовленнєвої культури, наявність державної символіки, співпраця з військовими частинами, волонтерська діяльність тощо)
Організація роботи національно – патріотичного виховання:
заходи щодо формування мовленнєвої культури
наявність державної символіки
співпраця з військовими частинами
волонтерська діяльність

3.7.
Позитивні результати роботи з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх (робота ради з профілактики правопорушень, спільна діяльність з підрозділами ювенальної превенції НПУ в Хмельницької області). Проведення профілактичної правовиховної роботи тощо.
Організація заходів з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх

3.8.
Проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.
Рівень практичних і теоретичних знань з питань запобіганню булінгу в ЗП (ПТ)О та врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із цим питанням
Організація та проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.


3.9.
Проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини.
Організація та проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки

3.10.
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми

3.11.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів в цифровому середовищі.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів

3.12.
Позитивні результати позаурочної діяльності учнів (робота гуртків, секцій, клубів)
Участь в конкурсах

3.13.
Наявність в закладі системи обліку позанавчальних досягнень учнів
Матеріали обліку позанавчальних досягнень учнів

3.14.
Зміст, форми та організація виховної роботи за напрямами: 
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання
Організація роботи за напрямами:
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання

3.15.
Фізкультурно - оздоровча, спортивно - масова і просвітницька робота


3.16.
Стан бібліотеки (Наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки, забезпеченість підручниками тощо.)
Бібліотека:
Наявність комп’ютерної техніки +
підключення до мережі Інтернет +
забезпеченість підручниками – 80%

3.17.
Співпраця з батьками (сімейно-родинне виховання)
форми та методи співпраці батьків і педколективу;
організація педагогічного та юридичного всеобучу батьків;
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО.
Батьківські збори
Бесіди
День відкритих дверей
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО

3.18.
Координація роботи учнівського самоврядування
Координація роботи учнівського самоврядування

3.19.
Організація соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-переселенців, дітей учасників АТО.
Організація соціального захисту здобувачів освіти

3.20.
Співпраця з культурно-освітніми закладами, державними установами та громадськими організаціями
Співпраця з культурно-освітніми закладами

3.21.
Організація позаурочної роботи в гуртожитку
Організація позаурочної роботи в гуртожитку відповідно плану роботи вихователя

3.22.
Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (днів відкритих дверей, майстер-класи, квести для учнів ЗЗСО)
День відкритих дверей
День кар`єри
День учніввського самоврядування
Майстер - класи

3.23
Організація проведення семінарів-тренінгів профорієнтаційного спрямування для учнів ЗЗСО
Семінари - тренінги

3.24
Розширення спектру профорієнтаційних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтернету, дистанційної профорієнтації
Постійно

3.25
Організація роботи щодо популяризації ЗПО
Висвітлення інформації на сайті ліцею
Наше місто
Життя Старокостянтинівщини
Професійна освіта

3.26
Організація роботи щодо демонстрацій можливостей самореалізації учнів після закінчення навчання в ЗП(ПТ)О


Результат самооцінки 
по розділу 3
Кількість балів - __4______
 Рівень - ___Достатній_____


Розділ 4 Професійні досягнення заступника директора з НВР

4.1.
Підвищення кваліфікації. Посвідчення, дипломи, сертифікати.
Довідка про навчання в аспірантурі (вказати ЗВО, спеціальність)
Свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    

4.2.
Знання та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Достатній рівень зань інформаційно – комунікаційних технологій


4.3.
Наявність на робочому місці комп’ютера, підключення до мережі Інтернет.
Наявність електронної пошти, блогу.
Висвітлення важливих подій щодо організації виховної роботи на сайті закладу, блозі тощо.
Робоче місце:
комп’ютер 
 підключення до мережі Інтернет
електронна пошта
 

4.4.
Організація методичних заходів різного рівня на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Навчально – практичні семінари
Педагогічні читання
Майстер - класи

4.5.
Результативна зафіксована участь в семінарах, засіданнях фахової секції 
( обласний, всеукраїнський рівень)
-----------------

4.6.
Наявність власних публікацій
---------------

4.7.
Застосування інноваційних методів і форм виховної роботи


4.8.
Наявність особистого узагальненого педагогічного досвіду
--------------------

4.9.
 Виконання плану розвитку управлінської компетентності
Достатній рівень

4.10.
Громадська активність: участь в експертних, апеляційних, атестаційних комісіях, в журі конкурсів, депутатська діяльність тощо
------------

4.11.
Заохочення в міжатестаційний період

Преміювання

4.12.
Виконавська дисципліна.
Достатній рівень

Результат самооцінки 
по розділу 4
Кількість балів- ___4_____
 Рівень - ________Достатній


Разом
Кількість балів- 16
 Рівень -Достатній
Примітка: Оцінка самоаналізу діяльності проводиться за 5 бальною шкалою.
                  0-2 бали низький рівень
                  3-4 бали достатній рівень
                  5 балів високий рівень

Для визначення загального рівня, загальну кількість балів ділимо на 5 і за вищевказаною шкалою визначаємо рівень.
До самоаналізу можна додавати інші матеріали, які підтверджують роботу заступника директора закладу освіти, зокрема рекомендуємо під час проведення засідання атестаційної комісії, використовуючи інноваційні технології, презентувати власну систему роботи заступника директора з навчально-виховної роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
УВАГА! Заступник директора подає характеристику про свою діяльність, завірену підписом директора та печаткою закладу професійної (професійно-технічної) освіти.                         М.П. Керівник Сергій КУЧЕРУК

Характеристика

Характеристика
на заступника директора з навчально - виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею 
Якимчук Галину Артемівну
Якимчук Галина Артемівна працює    в ліцеї 37 років. На посаду  заступника директора з виховної роботи була призначена 26.08.1999 році, з 01.03.2012 року займає посаду заступника директора з навчально – виховної роботи. 
Курси підвищення кваліфікації пройшла при науково-методичному центрі підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року. Отримала вищу освіту в  м.  Кам`янець - Подільському педагогічному інституті, 1979 рік.
За період роботи заступником директора показала високі організаторські здібності, вміло планує і організовує навчальну та виховну роботу, забезпечує внутрішній системний контроль за станом проведення уроків загальноосвітньої та професійної підготовки.
Галина Артемівна вносить вагомий внесок в оновлення матеріально-технічної  бази закладу, особистим прикладом, як педагог навчає молодих працівників освіти опановувати  та застосовувати сучасні  методики та технології навчання, організовувати навчання і роботу   здобувачів освіти.
Якимчук Г.А. використовує освітні новітні технології,  застосовує нестандартні форми проведення заходів  з педагогами. Ділиться своїм досвідом на обласному рівні.
  На високому рівні організовує внутрішньоліцейний контроль та моніторинг навчального процесу, вносить ефективні пропозиції щодо якісного виконання навчальних планів і програм.
Якимчук Г.А. вивчає і  впроваджує позитивний досвід керівників   інших навчальних закладів системи  ПТО. Завдяки високим організаторським здібностям, як заступника директора, викладачі та здобувачі освіти неодноразово займали призові місця в конкурсах, які організовували Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА у співпраці із науково – методичним центром професійно – технічної освіти та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.


  Неодноразово   нагороджувалась обласними та ліцейними грамотами:
2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота   ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.

Директор ліцею                                                                                         С.С.Кучерук               


Дата   _____     З характеристикою ознайомлена                                       Г.А. Якимчук

Атестаційний лист

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ   

І. Загальні дані 
Педагогічний працівник, що атестується Якимчук Галина Артемівна
Дата народження 12 лютого 1954 року
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації: заступник директора з навчально-виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею, м. Старокостянтинів, 10 років 
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 48 років Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування закладу освіти, рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Кам`янець - -Подільський педагогічний державний інститут, 1979 рік, вчитель історії та суспільствознавства, звання вчителя середньої школи
Науковий ступінь (вчене звання) не має
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років: науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації, м. Хмельницький, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    
Дата та результати проведення попередньої атестації (як керівника ЗП(ПТ)О) – квітень 2017 року, відповідає займаній посаді  
Характеристика діяльності керівника у міжатестаційний період
Якимчук Галина Артемівна на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи працює з 2012 року. 
  За період роботи заступником директора показала високі організаторські здібності, вміло планує і організовує навчальну та виховну роботу, забезпечує внутрішній системний контроль за станом проведення уроків загальноосвітньої та професійної підготовки.
Галина Артемівна вносить вагомий внесок в оновлення матеріально-технічної бази закладу, особистим прикладом, як педагог навчає молодих працівників освіти опановувати та застосовувати сучасні методики та технології навчання, організовувати навчання і роботу здобувачів освіти.
Якимчук Г.А. використовує освітні новітні технології, застосовує нестандартні форми проведення заходів з педагогами. Ділиться своїм досвідом на обласному рівні.
  На високому рівні організовує внутрішньоліцейний контроль та моніторинг навчального процесу, вносить ефективні пропозиції щодо якісного виконання навчальних планів і програм.
Якимчук Г.А. вивчає і впроваджує позитивний досвід керівників інших навчальних закладів системи ПТО. Завдяки високим організаторським здібностям, як заступника директора, викладачі та здобувачі освіти неодноразово займали призові місця в конкурсах, які організовували Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА у співпраці із науково – методичним центром професійно – технічної освіти та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.
  Неодноразово нагороджувалась обласними та ліцейними грамотами:
2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.
II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії: ___________________________________________________________________ 
відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови
 виконання певних заходів 3) не відповідає займаній посаді)
За результатами атестації: ___________________________________________________________________
 ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", 
"спеціаліст вищої категорії")
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня
__________________________________________________________________ (про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"; про присвоєння педагогічного звання) 
Результати голосування: кількість голосів: 
за ________________, проти ________________, утримались _______________. 
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)  
Голова атестаційної комісії: ___________
Члени комісії: ___________
                                                                                                 ___________
Дата атестації: ________________ 
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на) ___________ 
М.П.
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією III рівня 
Рішення атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді):
Якимчук Галина Артемівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею, м. Старокостянтинів
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Результати голосування: кількість голосів
за ______________________, проти ____________, утримались _____________
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді) ___________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії: __________     
Заступник голови атестаційної комісії: __________     
Секретар атестаційної комісії: __________    
Члени комісії:
__________  
__________  
__________  
__________  
__________     
__________    
__________      
__________   
__________     
Дата атестації: 20 квітня 2022 року
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на): __________ Якимчук Галина Артемівна
М.П.

ІV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційної комісії 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати голосування: кількість голосів:
За _____________, проти ___________, утримались ________. 
Голова атестаційної комісії: _________
Члени комісії: __________
__________ 
Дата атестації: ________________ 
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на) __________
М.П.