понеділок, 18 квітня 2022 р.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/3737-22 від 29 березня 2022 року

Керівникам департаментів(управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської державних (військово-цивільних)
адміністрацій

Інститути післядипломної педагогічної
освіти

Про забезпечення психологічного
супроводу учасників освітнього процесу
в умовах воєнного стану в Україні

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що одним із важливих пріоритетів в діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які страждають від російської воєнної агресії.

Відповідно до Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України», (далі-Плану) введеного в дію Указом Президента України від 24.02.2022 № 70/202 (ресурс доступу) Міністерство, заклади та установи освіти визначені співвиконавцями Плану заходів у п.2.7.4. щодо створення умов для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, а також у п.2.7.5. в частині надання соціально-психологічної допомоги для жертв насильства та торгівлі людьми.

Сьогодні всі учасники освітнього процесу більш, ніж будь-коли раніше, потребують психологічної підтримки і допомоги. В цей буремний час Міністерство вдячне кожному та кожній із понад 23 тис. педагогічних працівників психологічної служби у системі освіти України, хто засвідчив високий професіоналізм та надає психологічні послуги в режимі 24/7, налагодив взаємодію з учасниками освітнього процесу за допомогою інформаційно - комунікаційних технологій, проводить консультування через електронний «Кабінет психолога/соціального педагога», що створені на вебсайтах закладів освіти; здійснює інформаційну підтримку щодо джерел консультування, куди саме можна звернутися, розмістивши повідомлення у месенджер Facebook-сторінки, чат Telegram-каналу тощо.

Розуміючи, що перед освітянами постає багато завдань, пов’язаних із знаннями у царині психології, Міністерство у співпраці з партнерами проводить онлайн-вебінари та інші заходи щодо застосування сучасного науково-обґрунтованого підходу в наданні психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події на війні (https://www.facebook.com/UAMON)

На сайтах ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПНУ, обласних навчально-методичних центрів психологічної служби у системі освіти, НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІПО Університету Грінченка накопичено та доповнюється перелік корисних ресурсів для дорослих та дітей. Ресурси спрямовані на психологічну підтримку, навчання та достовірне інформування. Матеріали можуть використовуватись як самими педагогами, так і рекомендуватись для використання батьками і дітьми (додаються).

З метою виконання в частині компетенції Плану, затвердженого Указом Президента України від 24.02.2022 № 70/2022, просимо надсилати матеріали про кращі практики роботи із означеної тематики для розміщення на сайті Міністерства (press@mon.gov.ua) та для формування електронного банку досвіду фахових розробок (psyche-logos@ukr.net).

Принагідно надсилаємо для використання в роботі контакти гарячих ліній організацій, які надають психологічну підтримку при сильному емоційному потрясінні, стресі, відчутті небезпеки, що можуть викликати у дитини психологічну травму (додаються).

Державна політика та діяльність у сфері освіти ґрунтуються на засадах та принципах, визначених Законом України «Про освіту». Просимо керівників закладів освіти дотримуватись норм трудового законодавства для фахівців психологічної служби у системі освіти.

Роз’яснення про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану Міністерство надавало у листах від 28.02.2022 №1/3292-22 та від 07.03.2022 №1/3378-22, а також щодо організації оплати праці визначено у п. 3 наказу МОН від 28.03.2022 №274 «Про деякі питання організації здобуття освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні».

Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань системи освіти.

Додатки: на 2 арк.

З повагою
Заступник Міністра                                Віра Рогова

Немає коментарів:

Дописати коментар