середа, 20 квітня 2022 р.

Картка


                                                                                                                                                                


КАРТА
самооцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної / виховної роботи 
ДЗП (ПТ)О «Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею»

 назва ЗП(ПТ)О
Дата заповнення:10.03.2022 року
Прізвище, ім’я, по-батькові Якимчук Галина Артемівна


Дата народження 12.02.1954 року


Освіта, який заклад освіти закінчив, рік закінчення вища, спеціаліст, Кам`янець - -Подільський педагогічний державний інститут, 1979 рік,  


Фах за дипломом вчитель історії та суспільствознавства, звання вчителя середньої школи


Місце роботи (повна назва установи)Старокостянтинівський аграрно – промисловий ліцей


Посада заступник директора з навчально – виховної роботи


Педагогічний стаж 48 років


Стаж роботи на посаді 10 років


Наявність кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, дата присвоєння спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 25.03.2020 року


Дата і місце останнього підвищення кваліфікації як заступника директора з навчально-виховної роботи науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації, м. Хмельницький, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    


Державні нагороди, подяки, грамоти2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.


В яких освітніх проектах брали участь

№ з/п
Критерії
                                            Опис діяльності

Розділ 1 Знання та використання нормативно-правових документівНаявність та практичне використання основних нормативно-правових документів з питань організації освітнього процесу та виховної роботи в ЗП(ПТ)О
Конституція України;
Закон України Про освіту;
Закон України Про повну загальну середню освіту;
Закон України Про професійну (професійно - технічну) освіту;
Закон України Про фахову передвищу  освіту;
Закон України Пропрофесійний розвиток працівників;
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. No956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. No 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. No 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. No 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. No 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2018 р. No 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти». 
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.

Результат самооцінки 
по розділу 1
Кількість балів -4
 Рівень -Достатній


Розділ 2 Організація освітнього процесу


2.1.
Участь в організації освітнього процесу (розклад, поурочно-тематичні та поурочні плани викладачів, планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, консультацій тощо)
Формування розкладу навчальних занять
Розгляд та затвердження поурочно-тематичних та поурочних планів викладачів 
Організація планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, факультативів

2.2.
Організація роботи зі збору та аналізу тематичної інформації (матеріали за результатами відвідування занять, тематичних перевірок, моніторингу навчальних досягнень учнів тощо)
 
Формування комплекту матеріалів моніторингу занять, тематичних перевірок, навчальних досягнень учнів  

2.3.
Організація роботи з кадрами (робота з молодими педагогами, підготовка викладачів до атестації тощо)
Організація наставництва для надання допомоги молодим педагогам
Підготовка викладачів до атестації

2.4.
Здійснення контролю за роботою методичних комісій та творчих груп, станом освітньої діяльності викладачів та учнів, створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів
Організація та контроль за роботою методичних комісій
Моніторинг освітньої діяльності викладачів та учнів
Створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів


2.5.
Здійснення контролю за веденням обліково-звітної документації: веденням журналів, виконанням навчальних програм тощо
Контроль за веденням обліково-звітної документації:
веденням журналів
виконанням навчальних програм

2.6.
Здійснення аналізу навчальних досягнень учнів


2.7.
Організація роботи щодо вдосконалення методів організації освітнього процесу, впровадження сучасних освітніх технологій, у тому числі комунікаційно-інформаційних
Рекомендації щодо впровадження в освітній процес інформаційних сервісів при дистанційній та змішаній формах навчання

2.8.
Організація змішаного та дистанційного навчання 
Блог дистанційного навчання
Class room
Zoom
Інші


2.9.
Участь в організації методичної роботи в закладі (підвищення кваліфікації педагогів, атестація, робота методичних комісій, психолого-педагогічні тренінги, школа молодого викладача, школа інноваційного досвіду тощо)
Складання графіку атестації, підвищення кваліфікації, стажування, організація роботи предметних тижнів, психолого – педагогічних тренінгів

2.10.
Контроль за домашнім навантаженням учнів, забезпечення їх доступу до необхідної інформаційної бази
Організація роботи з педагогічними працівниками щодо використання інформаційно – комунікаційних технологій, сервісів, платформ для забезпечення доступу здобувачів освіти до необхідної інформаційної бази

2.11.
Організація проведення предметних олімпіад, аналіз їхніх результатів
Організація проведення предметних олімпіад

2.12.
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів

2.13.
Організація роботи з обдарованими учнями
Організація роботи з обдарованими учнями (підготовка до олімпіад, конкурсів)

2.14.
Створення розпорядчої документації

Інформаційно – аналітичні накази


2.15.
Здійснення контролю за веденням внутрішньої документації (книга реєстрації похвальних листів та грамот, статистичні звіти, книга наслідків внутрішнього контролю, журнали теоретичного навчання, журнал замін, консультацій тощо)
Статистичні звіти,
книга наслідків внутрішнього контролю
журнали теоретичного навчання
журнал замін уроків та факультативів

2.16
Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін
 Контроль за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін

Результат самооцінки 
по розділу 2
Кількість балів- ________4
 Рівень - ________Достатній


Розділ 3 Система виховної роботи в ЗП(ПТ)О

3.1.
Наявність та якість розроблення перспективного і поточного планування виховної роботи відповідно до вимог діючих нормативно-методичних документів (Концепції розвитку ЗП (ПТ) О; плану роботи на навчальний рік, розкладу занять тощо)
Річний план роботи ліцею
План виховної роботи на навчальний рік
Плани роботи гуртків  
План роботи вихователя гуртожитку
План роботи психолого -педагогічних семінарів та тренінгів
Розклад занять гурткової роботи

3.2.
Якість та дієвість організації контролю за навчально-виховним процесом у закладі.
Моніторинг навчально – виховного процесу в ліцеї

3.3.
Організація роботи з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями гуртожитку, керівниками гуртків, практичним психологом, соціальним педагогом, бібліотекарем


3.4.
Координація роботи методичної комісії класних керівників та вихователів гуртожитку
План роботи методичних комісій
План роботи кабінету
План роботи вихователя гуртожитку

3.5.
Дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни учасниками освітнього процесу 
Розпорядчі накази

3.6.
Національно-патріотичне виховання (формування мовленнєвої культури, наявність державної символіки, співпраця з військовими частинами, волонтерська діяльність тощо)
Організація роботи національно – патріотичного виховання:
заходи щодо формування мовленнєвої культури
наявність державної символіки
співпраця з військовими частинами
волонтерська діяльність

3.7.
Позитивні результати роботи з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх (робота ради з профілактики правопорушень, спільна діяльність з підрозділами ювенальної превенції НПУ в Хмельницької області). Проведення профілактичної правовиховної роботи тощо.
Організація заходів з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх

3.8.
Проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.
Рівень практичних і теоретичних знань з питань запобіганню булінгу в ЗП (ПТ)О та врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із цим питанням
Організація та проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.


3.9.
Проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини.
Організація та проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки

3.10.
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми

3.11.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів в цифровому середовищі.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів

3.12.
Позитивні результати позаурочної діяльності учнів (робота гуртків, секцій, клубів)
Участь в конкурсах

3.13.
Наявність в закладі системи обліку позанавчальних досягнень учнів
Матеріали обліку позанавчальних досягнень учнів

3.14.
Зміст, форми та організація виховної роботи за напрямами: 
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання
Організація роботи за напрямами:
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання

3.15.
Фізкультурно - оздоровча, спортивно - масова і просвітницька робота


3.16.
Стан бібліотеки (Наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки, забезпеченість підручниками тощо.)
Бібліотека:
Наявність комп’ютерної техніки +
підключення до мережі Інтернет +
забезпеченість підручниками – 80%

3.17.
Співпраця з батьками (сімейно-родинне виховання)
форми та методи співпраці батьків і педколективу;
організація педагогічного та юридичного всеобучу батьків;
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО.
Батьківські збори
Бесіди
День відкритих дверей
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО

3.18.
Координація роботи учнівського самоврядування
Координація роботи учнівського самоврядування

3.19.
Організація соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-переселенців, дітей учасників АТО.
Організація соціального захисту здобувачів освіти

3.20.
Співпраця з культурно-освітніми закладами, державними установами та громадськими організаціями
Співпраця з культурно-освітніми закладами

3.21.
Організація позаурочної роботи в гуртожитку
Організація позаурочної роботи в гуртожитку відповідно плану роботи вихователя

3.22.
Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (днів відкритих дверей, майстер-класи, квести для учнів ЗЗСО)
День відкритих дверей
День кар`єри
День учніввського самоврядування
Майстер - класи

3.23
Організація проведення семінарів-тренінгів профорієнтаційного спрямування для учнів ЗЗСО
Семінари - тренінги

3.24
Розширення спектру профорієнтаційних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтернету, дистанційної профорієнтації
Постійно

3.25
Організація роботи щодо популяризації ЗПО
Висвітлення інформації на сайті ліцею
Наше місто
Життя Старокостянтинівщини
Професійна освіта

3.26
Організація роботи щодо демонстрацій можливостей самореалізації учнів після закінчення навчання в ЗП(ПТ)О


Результат самооцінки 
по розділу 3
Кількість балів - __4______
 Рівень - ___Достатній_____


Розділ 4 Професійні досягнення заступника директора з НВР

4.1.
Підвищення кваліфікації. Посвідчення, дипломи, сертифікати.
Довідка про навчання в аспірантурі (вказати ЗВО, спеціальність)
Свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    

4.2.
Знання та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Достатній рівень зань інформаційно – комунікаційних технологій


4.3.
Наявність на робочому місці комп’ютера, підключення до мережі Інтернет.
Наявність електронної пошти, блогу.
Висвітлення важливих подій щодо організації виховної роботи на сайті закладу, блозі тощо.
Робоче місце:
комп’ютер 
 підключення до мережі Інтернет
електронна пошта
 

4.4.
Організація методичних заходів різного рівня на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Навчально – практичні семінари
Педагогічні читання
Майстер - класи

4.5.
Результативна зафіксована участь в семінарах, засіданнях фахової секції 
( обласний, всеукраїнський рівень)
-----------------

4.6.
Наявність власних публікацій
---------------

4.7.
Застосування інноваційних методів і форм виховної роботи


4.8.
Наявність особистого узагальненого педагогічного досвіду
--------------------

4.9.
 Виконання плану розвитку управлінської компетентності
Достатній рівень

4.10.
Громадська активність: участь в експертних, апеляційних, атестаційних комісіях, в журі конкурсів, депутатська діяльність тощо
------------

4.11.
Заохочення в міжатестаційний період

Преміювання

4.12.
Виконавська дисципліна.
Достатній рівень

Результат самооцінки 
по розділу 4
Кількість балів- ___4_____
 Рівень - ________Достатній


Разом
Кількість балів- 16
 Рівень -Достатній
Примітка: Оцінка самоаналізу діяльності проводиться за 5 бальною шкалою.
                  0-2 бали низький рівень
                  3-4 бали достатній рівень
                  5 балів високий рівень

Для визначення загального рівня, загальну кількість балів ділимо на 5 і за вищевказаною шкалою визначаємо рівень.
До самоаналізу можна додавати інші матеріали, які підтверджують роботу заступника директора закладу освіти, зокрема рекомендуємо під час проведення засідання атестаційної комісії, використовуючи інноваційні технології, презентувати власну систему роботи заступника директора з навчально-виховної роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
УВАГА! Заступник директора подає характеристику про свою діяльність, завірену підписом директора та печаткою закладу професійної (професійно-технічної) освіти.                         М.П. Керівник Сергій КУЧЕРУК

Немає коментарів:

Дописати коментар