середа, 20 квітня 2022 р.

 ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ   КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА

Організовує: 

• роботу по формуванню колективу класу;                                                                                                                                   • створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;                                      • життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;                               • пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;                                                                                                                                              • допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;                                      • вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;                                    • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;                           • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;                                                                                                    • харчування учнів у шкільній їдальні;                                                                                                                                             • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;                                                                                • екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв. 

Сприяє: 

• розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками; 

• здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання; 

• самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання; 

• створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі; 

• покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я. 

• підвищенню своєї професійної кваліфікації; 

• оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації; 

Здійснює: 

• інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів: 

• відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 

• постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють); 

• дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів; 

• оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги; 

• планування виховної роботи в класі; 

• ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів; 

• періодичне медичне обстеження; 

• дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога; 

• роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу; 

• роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу; 

• ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги; 

• зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги; 

• допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу; 

• постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин; 

• систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів; 

• анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи ); 

• онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів; 

• для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси; 

• проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи; 

• належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів. 

Бере участь: 

• у роботі педагогічної ради школи; 

• у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи. 

Має право на: 

• участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; 

• захист професійної честі й гідності; 

• ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень; 

• захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; 

• конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; 

• вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників; 

• регулярне підвищення своєї кваліфікації; 

• надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку; 

• проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію; 

• внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист; 

Забезпечує: 

• своєчасне складання встановленої звітної документації; 

• звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; 

• своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу. 

Погоджує: 

• свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.


 


 У четверг, 14 квітня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому зміни до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян».

Зокрема, перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнили такими категоріями, як учні і викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Внесені до законодавства зміни убезпечать від загрози зриву проведення навчального процесу і практичної підготовки у закладах професійної освіти та сприятимуть наповненню ринку праці кваліфікованими робітниками (будівельниками, електриками, машиністами, токарями, сантехніками тощо).

В умовах воєнного та післявоєнного періоду ринок праці гостро відчуватиме потребу у фахівцях робітничих професій.

Брак кваліфікованих робітників може стати перешкодою у якнайшвидшій відбудові економіки та країни в цілому, тому безперервна підготовка робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти має надзвичайно важливе значення.

Нагадаємо, більшість закладів професійної, фахової та вищої освіти здійснюють навчання у регіонах, в яких це можливо та дозволяє безпекова ситуація.

 

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив про організацію освітнього процесу в закладах професійної, фахової та вищої освіти у регіонах, де це можливо та дозволяє безпекова ситуація.

«Станом на 14 квітня 2022 року всі заклади професійної (професійно-технічної) освіти 15 регіонів України повністю поновили навчання. Частково продовжено освітній процес у профтехах 10 областей», – зазначив Сергій Шкарлет.

Заклади фахової передвищої освіти здійснюють навчання у 24 регіонах за дистанційною або змішаною формою. Лише в одній області ЗФПО тимчасово не працюють.

Міністр також повідомив про роботу закладів вищої освіти. У кожному регіоні України ЗВО здійснюють освітній процес за дистанційною або змішаною формою, а також за режимом консультації та самостійної роботи студентів. Лише у двох регіонах є заклади, які вимушено продовжують перебувати на канікулах. Кількість закладів, що здійснюють освітній процес, поступово збільшується. Все залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Нагадаємо, 321 тис. 169 осіб пройшли повну процедуру реєстрації для складання національного мультипредметного тесту.

                                                                                                                      

Картка


                                                                                                                                                                


КАРТА
самооцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної / виховної роботи 
ДЗП (ПТ)О «Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею»

 назва ЗП(ПТ)О
Дата заповнення:10.03.2022 року
Прізвище, ім’я, по-батькові Якимчук Галина Артемівна


Дата народження 12.02.1954 року


Освіта, який заклад освіти закінчив, рік закінчення вища, спеціаліст, Кам`янець - -Подільський педагогічний державний інститут, 1979 рік,  


Фах за дипломом вчитель історії та суспільствознавства, звання вчителя середньої школи


Місце роботи (повна назва установи)Старокостянтинівський аграрно – промисловий ліцей


Посада заступник директора з навчально – виховної роботи


Педагогічний стаж 48 років


Стаж роботи на посаді 10 років


Наявність кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, дата присвоєння спеціаліст вищої категорії, старший викладач, 25.03.2020 року


Дата і місце останнього підвищення кваліфікації як заступника директора з навчально-виховної роботи науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації, м. Хмельницький, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    


Державні нагороди, подяки, грамоти2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.


В яких освітніх проектах брали участь

№ з/п
Критерії
                                            Опис діяльності

Розділ 1 Знання та використання нормативно-правових документівНаявність та практичне використання основних нормативно-правових документів з питань організації освітнього процесу та виховної роботи в ЗП(ПТ)О
Конституція України;
Закон України Про освіту;
Закон України Про повну загальну середню освіту;
Закон України Про професійну (професійно - технічну) освіту;
Закон України Про фахову передвищу  освіту;
Закон України Пропрофесійний розвиток працівників;
Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. No956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. No 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій». 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019 р. No 419-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 р. No 582 «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. No 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. No 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників». 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2018 р. No 776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти». 
Стандарти професійної (професійно-технічної) освіти.

Результат самооцінки 
по розділу 1
Кількість балів -4
 Рівень -Достатній


Розділ 2 Організація освітнього процесу


2.1.
Участь в організації освітнього процесу (розклад, поурочно-тематичні та поурочні плани викладачів, планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, консультацій тощо)
Формування розкладу навчальних занять
Розгляд та затвердження поурочно-тематичних та поурочних планів викладачів 
Організація планування роботи предметних гуртків, індивідуальних занять, роботи навчальних кабінетів, факультативів

2.2.
Організація роботи зі збору та аналізу тематичної інформації (матеріали за результатами відвідування занять, тематичних перевірок, моніторингу навчальних досягнень учнів тощо)
 
Формування комплекту матеріалів моніторингу занять, тематичних перевірок, навчальних досягнень учнів  

2.3.
Організація роботи з кадрами (робота з молодими педагогами, підготовка викладачів до атестації тощо)
Організація наставництва для надання допомоги молодим педагогам
Підготовка викладачів до атестації

2.4.
Здійснення контролю за роботою методичних комісій та творчих груп, станом освітньої діяльності викладачів та учнів, створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів
Організація та контроль за роботою методичних комісій
Моніторинг освітньої діяльності викладачів та учнів
Створенням дидактичної бази навчання, комплексно-методичного забезпеченням предметів


2.5.
Здійснення контролю за веденням обліково-звітної документації: веденням журналів, виконанням навчальних програм тощо
Контроль за веденням обліково-звітної документації:
веденням журналів
виконанням навчальних програм

2.6.
Здійснення аналізу навчальних досягнень учнів


2.7.
Організація роботи щодо вдосконалення методів організації освітнього процесу, впровадження сучасних освітніх технологій, у тому числі комунікаційно-інформаційних
Рекомендації щодо впровадження в освітній процес інформаційних сервісів при дистанційній та змішаній формах навчання

2.8.
Організація змішаного та дистанційного навчання 
Блог дистанційного навчання
Class room
Zoom
Інші


2.9.
Участь в організації методичної роботи в закладі (підвищення кваліфікації педагогів, атестація, робота методичних комісій, психолого-педагогічні тренінги, школа молодого викладача, школа інноваційного досвіду тощо)
Складання графіку атестації, підвищення кваліфікації, стажування, організація роботи предметних тижнів, психолого – педагогічних тренінгів

2.10.
Контроль за домашнім навантаженням учнів, забезпечення їх доступу до необхідної інформаційної бази
Організація роботи з педагогічними працівниками щодо використання інформаційно – комунікаційних технологій, сервісів, платформ для забезпечення доступу здобувачів освіти до необхідної інформаційної бази

2.11.
Організація проведення предметних олімпіад, аналіз їхніх результатів
Організація проведення предметних олімпіад

2.12.
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів
Організація проведення державної підсумкової атестації учнів, зовнішнього незалежного оцінювання, аналіз їх результатів

2.13.
Організація роботи з обдарованими учнями
Організація роботи з обдарованими учнями (підготовка до олімпіад, конкурсів)

2.14.
Створення розпорядчої документації

Інформаційно – аналітичні накази


2.15.
Здійснення контролю за веденням внутрішньої документації (книга реєстрації похвальних листів та грамот, статистичні звіти, книга наслідків внутрішнього контролю, журнали теоретичного навчання, журнал замін, консультацій тощо)
Статистичні звіти,
книга наслідків внутрішнього контролю
журнали теоретичного навчання
журнал замін уроків та факультативів

2.16
Здійснення контролю за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін
 Контроль за дотриманням вимог охорони праці при викладанні загальноосвітніх дисциплін

Результат самооцінки 
по розділу 2
Кількість балів- ________4
 Рівень - ________Достатній


Розділ 3 Система виховної роботи в ЗП(ПТ)О

3.1.
Наявність та якість розроблення перспективного і поточного планування виховної роботи відповідно до вимог діючих нормативно-методичних документів (Концепції розвитку ЗП (ПТ) О; плану роботи на навчальний рік, розкладу занять тощо)
Річний план роботи ліцею
План виховної роботи на навчальний рік
Плани роботи гуртків  
План роботи вихователя гуртожитку
План роботи психолого -педагогічних семінарів та тренінгів
Розклад занять гурткової роботи

3.2.
Якість та дієвість організації контролю за навчально-виховним процесом у закладі.
Моніторинг навчально – виховного процесу в ліцеї

3.3.
Організація роботи з класними керівниками, майстрами в/н, вихователями гуртожитку, керівниками гуртків, практичним психологом, соціальним педагогом, бібліотекарем


3.4.
Координація роботи методичної комісії класних керівників та вихователів гуртожитку
План роботи методичних комісій
План роботи кабінету
План роботи вихователя гуртожитку

3.5.
Дотримання правил внутрішнього розпорядку і трудової дисципліни учасниками освітнього процесу 
Розпорядчі накази

3.6.
Національно-патріотичне виховання (формування мовленнєвої культури, наявність державної символіки, співпраця з військовими частинами, волонтерська діяльність тощо)
Організація роботи національно – патріотичного виховання:
заходи щодо формування мовленнєвої культури
наявність державної символіки
співпраця з військовими частинами
волонтерська діяльність

3.7.
Позитивні результати роботи з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх (робота ради з профілактики правопорушень, спільна діяльність з підрозділами ювенальної превенції НПУ в Хмельницької області). Проведення профілактичної правовиховної роботи тощо.
Організація заходів з профілактики правопорушень і бездоглядності неповнолітніх

3.8.
Проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.
Рівень практичних і теоретичних знань з питань запобіганню булінгу в ЗП (ПТ)О та врегулювання конфліктних ситуацій, пов’язаних із цим питанням
Організація та проведення заходів щодо попередження булінгу в освітньому середовищі.


3.9.
Проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини.
Організація та проведення заходів щодо формування в учнів нетерпимого ставлення до насильницький моделей поведінки

3.10.
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми
Організація роботи щодо профілактики торгівлі людьми

3.11.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів в цифровому середовищі.
Проведення заходів щодо принципів дотримання, захисту та реалізації прав учнів

3.12.
Позитивні результати позаурочної діяльності учнів (робота гуртків, секцій, клубів)
Участь в конкурсах

3.13.
Наявність в закладі системи обліку позанавчальних досягнень учнів
Матеріали обліку позанавчальних досягнень учнів

3.14.
Зміст, форми та організація виховної роботи за напрямами: 
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання
Організація роботи за напрямами:
громадянське виховання;
військово-патріотичне виховання;
моральне виховання;
превентивне виховання;
художньо-естетичне виховання;
      - трудове виховання;
       - екологічне виховання

3.15.
Фізкультурно - оздоровча, спортивно - масова і просвітницька робота


3.16.
Стан бібліотеки (Наявність комп’ютерної техніки, підключення до мережі Інтернет, наявність електронної бібліотеки, забезпеченість підручниками тощо.)
Бібліотека:
Наявність комп’ютерної техніки +
підключення до мережі Інтернет +
забезпеченість підручниками – 80%

3.17.
Співпраця з батьками (сімейно-родинне виховання)
форми та методи співпраці батьків і педколективу;
організація педагогічного та юридичного всеобучу батьків;
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО.
Батьківські збори
Бесіди
День відкритих дверей
Організація роботи батьківського комітету.
Організація роботи піклувальної ради в ЗПО

3.18.
Координація роботи учнівського самоврядування
Координація роботи учнівського самоврядування

3.19.
Організація соціального захисту осіб з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, з малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей-переселенців, дітей учасників АТО.
Організація соціального захисту здобувачів освіти

3.20.
Співпраця з культурно-освітніми закладами, державними установами та громадськими організаціями
Співпраця з культурно-освітніми закладами

3.21.
Організація позаурочної роботи в гуртожитку
Організація позаурочної роботи в гуртожитку відповідно плану роботи вихователя

3.22.
Організація профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю (днів відкритих дверей, майстер-класи, квести для учнів ЗЗСО)
День відкритих дверей
День кар`єри
День учніввського самоврядування
Майстер - класи

3.23
Організація проведення семінарів-тренінгів профорієнтаційного спрямування для учнів ЗЗСО
Семінари - тренінги

3.24
Розширення спектру профорієнтаційних послуг шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтернету, дистанційної профорієнтації
Постійно

3.25
Організація роботи щодо популяризації ЗПО
Висвітлення інформації на сайті ліцею
Наше місто
Життя Старокостянтинівщини
Професійна освіта

3.26
Організація роботи щодо демонстрацій можливостей самореалізації учнів після закінчення навчання в ЗП(ПТ)О


Результат самооцінки 
по розділу 3
Кількість балів - __4______
 Рівень - ___Достатній_____


Розділ 4 Професійні досягнення заступника директора з НВР

4.1.
Підвищення кваліфікації. Посвідчення, дипломи, сертифікати.
Довідка про навчання в аспірантурі (вказати ЗВО, спеціальність)
Свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    

4.2.
Знання та використання інформаційно-комунікаційних технологій
Достатній рівень зань інформаційно – комунікаційних технологій


4.3.
Наявність на робочому місці комп’ютера, підключення до мережі Інтернет.
Наявність електронної пошти, блогу.
Висвітлення важливих подій щодо організації виховної роботи на сайті закладу, блозі тощо.
Робоче місце:
комп’ютер 
 підключення до мережі Інтернет
електронна пошта
 

4.4.
Організація методичних заходів різного рівня на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Навчально – практичні семінари
Педагогічні читання
Майстер - класи

4.5.
Результативна зафіксована участь в семінарах, засіданнях фахової секції 
( обласний, всеукраїнський рівень)
-----------------

4.6.
Наявність власних публікацій
---------------

4.7.
Застосування інноваційних методів і форм виховної роботи


4.8.
Наявність особистого узагальненого педагогічного досвіду
--------------------

4.9.
 Виконання плану розвитку управлінської компетентності
Достатній рівень

4.10.
Громадська активність: участь в експертних, апеляційних, атестаційних комісіях, в журі конкурсів, депутатська діяльність тощо
------------

4.11.
Заохочення в міжатестаційний період

Преміювання

4.12.
Виконавська дисципліна.
Достатній рівень

Результат самооцінки 
по розділу 4
Кількість балів- ___4_____
 Рівень - ________Достатній


Разом
Кількість балів- 16
 Рівень -Достатній
Примітка: Оцінка самоаналізу діяльності проводиться за 5 бальною шкалою.
                  0-2 бали низький рівень
                  3-4 бали достатній рівень
                  5 балів високий рівень

Для визначення загального рівня, загальну кількість балів ділимо на 5 і за вищевказаною шкалою визначаємо рівень.
До самоаналізу можна додавати інші матеріали, які підтверджують роботу заступника директора закладу освіти, зокрема рекомендуємо під час проведення засідання атестаційної комісії, використовуючи інноваційні технології, презентувати власну систему роботи заступника директора з навчально-виховної роботи закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
УВАГА! Заступник директора подає характеристику про свою діяльність, завірену підписом директора та печаткою закладу професійної (професійно-технічної) освіти.                         М.П. Керівник Сергій КУЧЕРУК

Характеристика

Характеристика
на заступника директора з навчально - виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею 
Якимчук Галину Артемівну
Якимчук Галина Артемівна працює    в ліцеї 37 років. На посаду  заступника директора з виховної роботи була призначена 26.08.1999 році, з 01.03.2012 року займає посаду заступника директора з навчально – виховної роботи. 
Курси підвищення кваліфікації пройшла при науково-методичному центрі підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року. Отримала вищу освіту в  м.  Кам`янець - Подільському педагогічному інституті, 1979 рік.
За період роботи заступником директора показала високі організаторські здібності, вміло планує і організовує навчальну та виховну роботу, забезпечує внутрішній системний контроль за станом проведення уроків загальноосвітньої та професійної підготовки.
Галина Артемівна вносить вагомий внесок в оновлення матеріально-технічної  бази закладу, особистим прикладом, як педагог навчає молодих працівників освіти опановувати  та застосовувати сучасні  методики та технології навчання, організовувати навчання і роботу   здобувачів освіти.
Якимчук Г.А. використовує освітні новітні технології,  застосовує нестандартні форми проведення заходів  з педагогами. Ділиться своїм досвідом на обласному рівні.
  На високому рівні організовує внутрішньоліцейний контроль та моніторинг навчального процесу, вносить ефективні пропозиції щодо якісного виконання навчальних планів і програм.
Якимчук Г.А. вивчає і  впроваджує позитивний досвід керівників   інших навчальних закладів системи  ПТО. Завдяки високим організаторським здібностям, як заступника директора, викладачі та здобувачі освіти неодноразово займали призові місця в конкурсах, які організовували Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА у співпраці із науково – методичним центром професійно – технічної освіти та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.


  Неодноразово   нагороджувалась обласними та ліцейними грамотами:
2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота   ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.

Директор ліцею                                                                                         С.С.Кучерук               


Дата   _____     З характеристикою ознайомлена                                       Г.А. Якимчук

Атестаційний лист

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ   

І. Загальні дані 
Педагогічний працівник, що атестується Якимчук Галина Артемівна
Дата народження 12 лютого 1954 року
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації: заступник директора з навчально-виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею, м. Старокостянтинів, 10 років 
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 48 років Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування закладу освіти, рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Кам`янець - -Подільський педагогічний державний інститут, 1979 рік, вчитель історії та суспільствознавства, звання вчителя середньої школи
Науковий ступінь (вчене звання) не має
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років: науково – методичний центр професійно – технічної освіти та підвищення кваліфікації, м. Хмельницький, свідоцтво ПК 22771726/003529-21 від 17.03.2021 року    
Дата та результати проведення попередньої атестації (як керівника ЗП(ПТ)О) – квітень 2017 року, відповідає займаній посаді  
Характеристика діяльності керівника у міжатестаційний період
Якимчук Галина Артемівна на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи працює з 2012 року. 
  За період роботи заступником директора показала високі організаторські здібності, вміло планує і організовує навчальну та виховну роботу, забезпечує внутрішній системний контроль за станом проведення уроків загальноосвітньої та професійної підготовки.
Галина Артемівна вносить вагомий внесок в оновлення матеріально-технічної бази закладу, особистим прикладом, як педагог навчає молодих працівників освіти опановувати та застосовувати сучасні методики та технології навчання, організовувати навчання і роботу здобувачів освіти.
Якимчук Г.А. використовує освітні новітні технології, застосовує нестандартні форми проведення заходів з педагогами. Ділиться своїм досвідом на обласному рівні.
  На високому рівні організовує внутрішньоліцейний контроль та моніторинг навчального процесу, вносить ефективні пропозиції щодо якісного виконання навчальних планів і програм.
Якимчук Г.А. вивчає і впроваджує позитивний досвід керівників інших навчальних закладів системи ПТО. Завдяки високим організаторським здібностям, як заступника директора, викладачі та здобувачі освіти неодноразово займали призові місця в конкурсах, які організовували Департамент освіти і науки Хмельницької ОДА у співпраці із науково – методичним центром професійно – технічної освіти та Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.
  Неодноразово нагороджувалась обласними та ліцейними грамотами:
2013 р. – Грамота НМЦ ПТО та ПК м. Хмельницький за сумлінну багаторічну працю;
 2013 р. – Почесна грамота Старокостянтинівської районної держадміністрації за високий професіоналізм;
2021 р. – Грамота ліцею за ефективний супровід та організацію навчального процесу в умовах пандемії.
II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії: ___________________________________________________________________ 
відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови
 виконання певних заходів 3) не відповідає займаній посаді)
За результатами атестації: ___________________________________________________________________
 ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", 
"спеціаліст вищої категорії")
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня
__________________________________________________________________ (про присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії"; про присвоєння педагогічного звання) 
Результати голосування: кількість голосів: 
за ________________, проти ________________, утримались _______________. 
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)  
Голова атестаційної комісії: ___________
Члени комісії: ___________
                                                                                                 ___________
Дата атестації: ________________ 
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на) ___________ 
М.П.
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією III рівня 
Рішення атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді):
Якимчук Галина Артемівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Старокостянтинівського аграрно – промислового ліцею, м. Старокостянтинів
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Результати голосування: кількість голосів
за ______________________, проти ____________, утримались _____________
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді) ___________________________________________________________________
Голова атестаційної комісії: __________     
Заступник голови атестаційної комісії: __________     
Секретар атестаційної комісії: __________    
Члени комісії:
__________  
__________  
__________  
__________  
__________     
__________    
__________      
__________   
__________     
Дата атестації: 20 квітня 2022 року
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на): __________ Якимчук Галина Артемівна
М.П.

ІV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційної комісії 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Результати голосування: кількість голосів:
За _____________, проти ___________, утримались ________. 
Голова атестаційної комісії: _________
Члени комісії: __________
__________ 
Дата атестації: ________________ 
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (на) __________
М.П.

вівторок, 19 квітня 2022 р.

 
 Ми відсьогодні —

громадяни України

М ета: через символічну урочисту посвяту формувати в учнів стар-

ших класів громадянське самоусвідомлення; виховувати ша-

нобливе ставлення до державних символів України і відчуття

гордості за свою державу.

О бладнання: аудіозапис урочистої музики та пісні «Україна» (слова та муз.

Тараса Петриненка), державна символіка України, портре-

ти видатних синів України (письменників, істориків, політиків,

учених, спортсменів і та ін.).

К оментар: для проведення заходу організатори мають заздалегідь

попіклуватися про виготовлення шкільних посвідчень «Грома-

дянин України» для старшокласників. На виховний захід запро-

шують батьків старшокласників.

Дійові особи

1- й в е ду ч и й

2 - й в е ду ч и й

Уч н і - ч и т ц і (десять осіб)

Ди р е к то р школ и

П р е д с т а в н и к и ба т ь к і в с ь ко г о ко м і т е т у школ и

Б а т ь ко

Ма т и

Виховний захід відбувається в актовому залі школи.

Приміщення прикрашене жовтими і блакитними

повітряними кульками, портретами видатних синів України

та державною українською символікою.

Центральна стіна прикрашена задрапірованими

полотнищами жовтого та синього кольору, вгорі

прилаштовано плакат із назвою свята.

Батьки старшокласників займають місця глядачів.

Звучить музика. До залу входять в е д у ч і

та у ч н і - ч и т ц і.

24

1- й у ч е н ь

Якось засяють шляхи золоті

За небокраї, в безмежні долини.

В душу впаде, наче вперше в житті:

Ти народився на Україні!

2 - й у ч е н ь

Аж задихнеться душа молода.

Комір тужавий рвонеш в нетерпінні.

Груди наповнить польоту жага:

Ти народився на Україні!

3 - й у ч е н ь

Мить сокровенна, як вишня в цвіту.

Сяють слова, золоті і нетлінні,

Рідні до болю, рівні життю:

Ти народився на Україні!

1- й в е ду ч и й. Добрий день, шановні гості нашого свята!

2 - й в е ду ч и й. Ми щиро вітаємо всіх вас у цьому залі.

Сьогодні наша школа відзначає чудову подію: незабаром юна-

ки і дівчата, яким виповнюється шістнадцять років, стануть

громадянами України. Розумне, талановите, працьовите моло-

де покоління зробить перший крок у відповідальне і свідоме

доросле життя.

1- й в е ду ч и й. Батьки та вчителі з нетерпінням чекають

тієї миті, коли молодь візьме в руки найголовніший у своєму

житті документ — паспорт громадянина України. І ця важли-

ва мить обов’язково настане.

Сьогодні ж ми проведемо символічну урочисту посвяту

хлопців та дівчат у громадяни нашої Батьківщини.

2 - й в е ду ч и й. Тож запрошуємо вас, друзі!

Звучить лагідна музика. Старшокласники парами заходять

до залу, займають свої місця.

1- й в е ду ч и й (звертається до старшокласників). Кожен

із вас відчуває хвилювання. Здається, що вчора ви були діт-

лахами. Проте час не стоїть на місці, спливає за роком рік.

25

І батькам уже доводиться усвідомлювати: діти їхні вже подо-

рослішали і стоять біля порога, за яким — широкий світ, са-

мостійне життя.

2 - й в е ду ч и й. Закон «Про громадянство України» від

8 жовтня 1991 року зазначає, що право на громадянство є од-

ним із найголовніших прав людини. Отже сьогодні ми свят-

куємо надання його нашим старшокласникам.

1- й в е ду ч и й. Любі друзі!

Нехай цей день, як особлива дата,

Вам стане провідною зіркою в житті,

І кожен рік плекайте у душі це свято,

Хай рушником вам стеляться путі.

2 - й в е ду ч и й. Урочисте вручення посвідчень юним грома-

дянам України проводить директор школи… (називає ім’я та

по батькові директора).

Наперед виходить д и р е к т о р ш к о л и.

Ди р е к то р (звертається до старшокласників). Дорогі стар-

шокласники! Незабаром ви одержите основний документ, що

затвердить вашу належність до нашої Вітчизни — паспорт гро-

мадянина України. Отримання його — урочиста подія в житті

кожного підлітка. Це висока честь і велика відповідальність.

Ви, шістнадцятирічні юнаки та дівчата, стаєте спадкоємцями

всіх надбань нашої держави.

Тернистий шлях подолав український народ до незалеж-

ності. Але попри всі незгоди та труднощі він зберігав і примно-

жував свої культурні цінності, збагачував свою історію. Чи-

мало наших славетних співвітчизників прославили Україну.

Сподіваємось, що і ви, друзі, отримавши звання громадянина

України, із гідністю пронесете його крізь життя.

Звучить музика. В е д у ч і запрошують старшокласників

вийти наперед.

До д и р е к т о р а ш к о л и підходить у ч е н ь - ч и т е ц ь,

бере папку з текстом «Слово Батьківщині».

4 - й у ч е н ь (читає). Одержуючи посвідчення громадяни-

на України, я урочисто обіцяю тобі, Батьківщино, носити це

26

звання з честю й гідністю. Своєю сумлінною працею примно-

жувати твою славу, багатство, самостійність і незалежність.

Понад усе цінувати працьовитість, відданість добрій справі,

чесність, патріотизм і справедливість.

Урочисто обіцяю поважати свою державу, дотримуватися

законів Конституції України, берегти і збагачувати культуру

свого народу, бути вірним заповітам славетних синів Украї-

ни. Обіцяю!

Усі старшокласники разом повторюють: «Обіцяю!»

Звучить тиха лагідна музика. Д и р е к т о р ш к о л и

вручає старшокласникам посвідчення «Громадянин

України». Після цього звучить Державний Гімн України.

1- й в е ду ч и й. Юні друзі! Відбулася знаменна подія — ко-

жен із вас одержав символічне посвідчення громадянина Ук-

раїни. Наша школа вітає всіх вас.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

5 - й у ч е н ь. Україно!

Не зміряти й віками

Вроду твою журавлину,

Не завіяти навіть снігами

Мову твою тополину.

6 - й у ч е н ь. Україно!

Під небом твоїм

Калинові пливуть острови,

У зелених вітрилах

Вишневі гудуть заметілі.

7- й у ч е н ь. Україно!

Я — промінь живий

В твоїм сонячнім тлі!

З твого цвіту і грому

Я на світ народивсь, Україно.

Старшокласники повертаються на свої місця.

Наперед виходить в е д у ч и й.

27

2 - й в е ду ч и й. Найдорожчі у людини є і будуть батьки.

Сьогодні вони теж присутні на нашому святі й хочуть від щи-

рого серця привітати вас.

Наперед виходять п р е д с т а в н и к и б а т ь к і в с ь к о г о

к о м і т е т у. М а т и тримає рушник із хлібом.

Б а т ь ко (звертається до старшокласників)

Ви — спадкоємці цінностей держави,

Ви — наша гордість, наш наступний крок,

Тож обіцяйте виконати справу,

Яка прославить гордий наш народ!

Ма т и

Запам’ятайте добре ці хвилини,

Нехай привітним буде до вас світ.

Ви нині — громадяни України,

Надія нашої держави, її квіт!

Звучить лагідна музика. П р е д с т а в н и к и

б а т ь к і в с ь к о г о к о м і т е т у передають

старшокласникам хліб на рушнику.

1- й в е ду ч и й. Дорогі старшокласники! Батьки піднесли

вам хліб-сіль — дар від усього нашого народу, що зігрів зерно

теплом своїх долонь, зростив і зібрав урожай.

2 - й в е ду ч и й. Хліб і сіль — символи праці й життя, лю-

бові й добра, сердечності й гостинності. Так повелося в нашого

народу здавна. Тож прийміть із батьківських рук цей неоцінен-

ний дар. Хай рушником стелиться ваша життєва дорога, і не-

хай вона буде щедрою на добро, як хліб.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

8 - й у ч е н ь

Ми будемо вчитись,

Щоб наша держава

Знову могутньою, сильною стала.

Хай зіркою в світі засяє єдина

Велична, прекрасна, багата Вкраїна.

28

9 - й у ч е н ь

Ми дружно і спільно

Почнем працювати,

Прекрасне майбутнє

Вкраїни плекати.

10 - й у ч е н ь

Нехай панує на землі добро,

Співає мати пісню колискову,

Хай наш славетний батечко Дніпро

Поважно лине в далеч світанкову.

Звучить пісня «Україна». Усі учасники заходу виходять до

глядачів.

1- й в е ду ч и й. Ось і добігає кінця наша урочистість.

2 - й в е ду ч и й. Дуже хотілося б, щоб вона запам’яталась

усім присутнім у цьому залі на довгі роки.

1- й в е ду ч и й. Бажаємо вам усього найкращого.

Виховний захід закінчується.

 Конституція —

основа моєї держави

М ета: розповісти учням про історію створення Конституції України,

основні її засади; виховувати почуття патріотизму до своєї

держави.

О бладнання: аудіозапис музики та пісні «Україна» (слова та муз. Тараса

Петриненка), портрети Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика

та Михайла Грушевського, державна символіка, «Конституція

України».

Дійові особи

В е ду ч а

Уч н і - ч и т ц і (вісім осіб)

П і се н н и й г у рт у ч н і в

Виховний захід відбувається в шкільній бібліотеці.

Приміщення прикрашене жовтими та блакитними

повітряними кульками і стрічками, державною символікою.

Угорі, на видному місці, прилаштовано портрети Ярослава

Мудрого, Пилипа Орлика та Михайла Грушевського,

під ними — яскравий плакат із назвою заходу.

Звучить лагідна музика. Наперед виходять

у ч е н ь - ч и т е ц ь і в е д у ч а.

1- й у ч е н ь

Україно, в паростках надій,

Із широкою, як степ, душею,

В думі сивій, волі молодій —

Переймаюсь долею своєю.

В е д у ч а. Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо з ва-

ми про Конституцію. Відомо, що кожна держава, окрім своїх

символів (гімну, прапора та герба), має ще й Конституцію. Цей

документ є першорядним і найважливішим.

А що, на вашу думку, може означати слово «конституція

»?

17

Учні відповідають на запитання, дають свої варіанти

значення слова.

Слово «конституція» в перекладі з латинської мови озна-

чає «устрій», «установлення». Згодом цим словом став нази-

ватися звід основних законів держав.

Давайте ще поміркуємо. Як ви гадаєте, чому для держави

так важливо мати свою Конституцію?

Учні відповідають: «Конституція визначає головний

порядок у державі та права її громадян».

В е д у ч а. Так, наш світ підкоряється певним законам: є за-

кони природи, які упорядковують життя на Землі, є закони

Божі — закони найвищої моралі, що допомагають нам відокремлювати

добро від зла. А є державні закони — правила

існування в суспільстві, яких мають обов’язково дотримува-

тися всі громадяни тієї чи іншої країни.

Як ви вважаєте, чи могла б людина обійтися без цих за-

конів? Яке б було її життя?

Учні висловлюють свої думки щодо запитання. В е д у ч а

доповнює й узагальнює відповіді.

Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, керу-

ючись лише одним правилом: що хочу — те й роблю. І то-

му ще з давніх часів люди почали упорядковувати своє жит-

тя. Спочатку, мабуть, це були просто загальні домовленості,

але згодом вони стали непорушними правилами. А найваж-

ливіші з правил стали законами й увійшли до окремого зводу,

що потім отримав назву конституція.

Кожна держава має свою конституцію і вважає її найцін-

нішим документом. У цьому документі закладено основу держави

— її суспільні й національні цінності, життєво важливі

права та свободи громадян. Конституція — це гордість країни,

день її прийняття вважається великим святом.

Скажіть, що вам відомо про Конституцію України, коли

вона була прийнята?

Учні відповідають: «Конституція України — звід

найголовніших законів нашої держави. Її було прийнято

28 червня 1996 року».

18

Путь становлення Української державності довгий і тер-

нистий. Отже, й історія нашої Конституції також тривала.

А бере вона початок ще з часів Київської Русі.

Звучить лагідна музика. Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

1- й у ч е н ь. XІ століття. Київська Русь. Часи князюван-

ня великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було скла-

дено «Руську правду» — перший державний документ, який

визначав

права всіх верств суспільства у князівстві. Нині ві-

домо близько 106 списків цього документа, зроблених протя-

гом XIII—XVII століть.

2 - й у ч е н ь. Протягом XIII—XVII століть у містах Украї-

ни, Білорусі запроваджується Маґдебурське право. На його

основі в містах почали створюватися органи місцевого вря-

дування — магістрат. Громадяни звільнювалися від феодаль-

них повинностей, і суспільне життя міста відтепер визначала

громада.

Застосування Маґдебурського права в Україні було при-

пинено Катериною II в 1786 році. Але в Києві воно діяло аж

до 1835 року.

3 - й у ч е н ь. У 1710 році відомий український гетьман

Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію, пов-

на назва якої була такою: «Пакти і конституції законів і воль-

ностей Війська запорозького». Цей документ уперше встанов-

лював державний суверенітет України й визначав її кордони.

4 - й у ч е н ь. 29 січня 1918 року в IV універсалі Української

Центральної Ради було проголошено створення Української

Народної Республіки.

29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було за-

тверджено Конституцію Української Народної Республіки.

Автором її став Михайло Грушевський.

В е д у ч а. За часів існування Радянського Союзу було при-

йнято чотири конституції, що поширювалися і на Українську

Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР).

19

А 24 серпня 1991 року Україна заявила світовій спільноті

про себе як про незалежну й вільну державу. З того дня наша

країна почала свою розбудову.

5 - й у ч е н ь. З 20 вересня 1994 року Верховною Радою

України

було створено Конституційну комісію, яка розроб-

ляла нову Конституцію нашої молодої держави. І 28 червня

1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію України.

В е д у ч а. Ось таким довгим, складним і тернистим був

шлях створення Конституції України. Які ж державні й осо-

бистісні цінності вона проголошує?

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

6 - й у ч е н ь. У Конституції нашої держави записано (чи-

тає витяги статей Конституції України):

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,

правова держава.

Державними символами України є Державний Прапор Ук-

раїни, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державною мовою в Україні є українська мова.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Земля є основним національним багатством, що перебуває

під особливою охороною держави.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-

ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю.

7- й у ч е н ь. Конституція України проголошує такі права

громадян (читає витяги статей Конституції України):

Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Кожна людина має право на свободу та особисту недотор-

канність.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на

вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та

є рівними перед законом.

20

Громадяни мають право брати участь в управлінні держав-

ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування.

Кожен має право на освіту.

Держава створює умови для ефективного і доступного для

всіх громадян медичного обслуговування.

8 - й у ч е н ь. Згідно з Конституцією України кожен грома-

дянин нашої держави має такі обов’язки:

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності

України, шанування її державних символів.

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, куль-

турній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку

і розмірах, встановлених законом.

Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конститу-

ції України та законів України, не посягати на права і свобо-

ди, честь і гідність інших людей.

В е д у ч а. «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі

не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією

не схочемо бути». Ці слова належать видатному українсько-

му мислителю двадцятого століття В’ячеславу Липинському,

людині, яка присвятила все своє життя розбудові української

державності. І сьогодні мені б хотілося звернутися цими сло-

вами до вас, друзі. Ви — громадяни України, вам належить її

майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання по-

передніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем

Конституції України — додасть нову важливу статтю до цього

головного документа країни.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

2 - й у ч е н ь

Розквітай, прекрасна Україно,

Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов’їна,

Пісня неповторная твоя.

21

Хай смереки, ясені, тополі,

Квіти, луки, трави і сади

Шепчуть вірші щедрі, добрі, вольні,

Чисті, із джерельної води.

3 - й у ч е н ь

Нам би вічно милуватись нею,

А лихі дороги обминуть,—

Дай напитись серцем і душею

І піти з тобою в мрійну путь.

4 - й у ч е н ь

Розквітай, прекрасна Україно,

Хай лунає мова солов’їна,

Пісня неповторная твоя.

Рідна земле, матінко моя!

5 - й у ч е н ь

Велична i свята, моя ти Україно,

Лише тобi карать нас i судить.

Нам берегти тебе, Соборну i єдину,

I нам твою iсторiю творить.

6 - й у ч е н ь

У згусток, спресований мудро i чисто,

Вiн змiстом став наших i дiянь, i мрiй.

Основа життя i мого, i Вiтчизни.

I доля моя — мiй Закон Основний.

7- й у ч е н ь

Закон життя я схвалюю в трудi.

Вiн в нашiм хлiбi, в пiснi та у словi.

Законом цим зростають молодi,

Законом цим красуються будови.

Звучить музика. Наперед виходить п і с е н н и й г у р т,

виконує пісню «Україна».

22

Г у рт у ч н і в (разом)

Дороги іншої не треба,

Поки зорить Чумацький Шлях.

Я йду від Тебе і до Тебе

По золотих Твоїх стежках.

Приспів:

Україно! Україно!

Після далечі доріг

Вірне серце Твого сина

Я кладу Тобі до ніг.

Мені не можна не любити,

Тобі не можна не цвісти.

Лиш доти варто в світі жити,

Поки живеш і квітнеш Ти.

Приспів.

Бо ми кохаєм до нестями

І ще не скоро наш кінець.

Ще, може, нашими серцями

Розпалим тисячі сердець.

Приспів.

Ще свічка наша не згоріла.

Ще наша молодість при нас.

А те, чи варте наше діло,

То скажуть люди, скаже час.

Приспів.

Виховний захід закінчується.

 Краса і велич

символів державних

М ета: розповісти учням про державні символи України (прапор,

герб та гімн), історію їхнього становлення; виховувати почут-

тя патріотизму до своєї держави й пошани до співвітчизників,

які відстоювали незалежність України.

О бладнання: аудіозапис музики та Державного Гімну України, Держав-

ний Прапор України, зображення Державного Герба Украї-

ни, вишиті рушники, глечик із житнім колоссям, волошками

та маком, паляниця, добірка книжок та фотоальбомів на тему

«Історія українського герба».

Дійові особи

В е ду ч а

В е ду ч и й

Уч н і - ч и т ц і (дванадцять осіб)

Та н цюв а л ь н и й г у рт у ч н і в

Захід відбувається в класі. Приміщення прикрашено

рушниками, кетягами калини, квітами. Біля класної

дошки на видному місці стоїть синьо-жовтий прапор —

Державний Прапор України. Над ним прилаштовано

велике зображення тризуба — Державний Герб України.

Поруч із прапором стоїть невеликий столик, укритий

вишитим рушником, на ньому — глечик із житнім

колоссям, квітами волошки та маку. Поруч із глечиком

лежить паляниця, прикрашена гронами калини. Біля

бокової стіни класу влаштована виставка книжок та

фотоальбомів на тему «Історія українського герба».

Звучить спокійна музика. До залу входять у ч н і - ч и т ц і

та в е д у ч і.

1- й у ч е н ь (на фоні музики)

Ти не тільки там, де княжий Київ,

Де горять тисячоліть хрести.

Україно, ти неначе мрія,

Що її чужим — не досягти!

9

2 - й у ч е н ь

Ти живеш у гуркоті турбіни,

У гнізді орлинім на шпилі,

І у слові першому дитини,

І у надрах нашої землі.

3 - й у ч е н ь

Ти у всіх країнах, Україно,

В образі нестримного крила,

Бо усюди є така людина,

Що тобі на вірність присягла.

Музика стихає, у ч н і - ч и т ц і сідають на свої місця.

В е д у ч а. Національні символи в усіх народів і в усі часи

були відображенням високого духу нації, його своєрідним ге-

нетичним кодом. А прагнення людини дізнатись про історію

своєї держави, про витоки її формування завжди було ознакою

високодуховної та патріотичної особистості.

В е д у ч и й. Наша сьогоднішня зустріч буде присвячена тим

символам України, за якими її впізнає весь світ. Це — Держав-

ний Прапор, Державний Герб та Державний Гімн. Історія цих

символів стала невід’ємною частиною історії і нашої Бать-

ківщини. Вони були не просто обрані урядом та затверджені

парламентом країни, ні — вони були вистраждані багатьма по-

коліннями наших співвітчизників, які боролись за святе пра-

во людини — пишатися своїм народом, своєю мовою, своєю

культурою.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

4 - й у ч е н ь

О прапор наш, Вкраїни стяг шовковий,

Як сяєш ти в повітрі золотім!

І хто б сказав, скільки страждань і горя

Блищать слізьми у полиску твоїм.

10

5 - й у ч е н ь

А скільки щастя в полиску яскравім,

Скільки в нім віри, сонця і знань

До правди і сили, до міцної волі,

Скільки посвят і великих поривань!

6 - й у ч е н ь

Як маєш ти! У лопоті шовковім

Палкі, таємні шелести вогню.

Й шумлять в тобі козацькії хоругви,

Що в бій несли Пречисту Покрову!

7- й у ч е н ь

В твоїх складах двобарвної тканини

Є дух боїв і гостре слово лез.

А разом — мир і правда України,

Простори нив і моря синій плес.

8 - й у ч е н ь

О, стягу наш, освічений стражданням,

О, гасло чину й забуття.

В майбутнім хай тобі буде надбанням

У наших вчинках розум завзяття.

У ч н і - ч и т ц і сідають на свої місця. Наперед виходять

в е д у ч і.

В е д у ч а. Прапор як символ об’єднання людей виник ще

за античних часів і набув поширення в Європі в середні віки.

Прапор Руської землі мав червоне поле із зображенням на

ньому золотого тризуба або двозуба. А полотнище Галицько-

Волинського князівства виготовлялося з тканини блакитного

кольору й мало за герб зображення золотого лева.

В е д у ч и й. Продовженням розвитку історії прапора Украї-

ни стало XVIII століття. На знаменах Київського, Чернігівського

та Лубенського полків на синьому або блакитному тлі

проступали золоті та червоні хрести й інші знаки.

В е д у ч а. А вже з XIX століття жовто-блакитний прапор на-

полегливо заявляє про себе. Так, 1848 року мешканці Львова

11

підняли на міській ратуші український національний прапор.

І австрійська влада була змушена прийняти цей виклик нашо-

го народу. Вона дозволила українцям використовувати жовто-

блакитну символіку.

В е д у ч и й. А 22 березня 1918 року Законом про Державний

Прапор Української Народної Республіки було остаточно за-

тверджено форму й кольори нашого прапора. Ініціатором при-

йняття цього важливого закону був Михайло Сергійович Гру-

шевський. Після перевороту гетьмана Павла Скоропадського

жовто-блакитний прапор було замінено на синьо-жовтий. Са-

ме таким і дійшов він до наших днів.

В е д у ч а. Потім були довгі десятиліття боротьби нашого

народу за те, щоб український стяг зайняв належне йому міс-

це — замайорів над Києвом, над усією Україною.

У наш час уперше синьо-жовту стрічку, прикріплену до одя-

гу, використали львів’яни під час мітингу 12 березня 1989 року.

А згодом маленькі блакитно-жовті прапорці затріпотіли в ру-

ках учасників «живого ланцюга» 22 січня 1990 року. Узявшись

за руки в містах, селах та вздовж великих трас, наші земляки

символічно об’єднали Західну і Східну Україну, продемонстру-

вавши таким чином свою єдність як народу.

В е д у ч и й. А перший національний прапор для Києва по-

шила львів’янка Наталя Кареліна-Лучко. Він був піднятий на

щоглі біля будинку Київської міської ради 24 липня 1990 ро-

ку. Синьо-жовтий прапор на будинку Верховної Ради України

урочисто підняли 4 вересня 1991 року.

Наперед виходить у ч е н ь - ч и т е ц ь.

9 - й у ч е н ь

Прапор — це державний символ,

Він є в кожної держави;

Це для всіх — ознака сили,

Це для всіх — ознака слави.

Синьо-жовтий прапор маєм:

Синє — небо, жовте — жито;

Прапор свій оберігаєм,

12

Він — святиня, знають діти.

Прапор свій здіймаєм гордо,

Ми з ним дужі і єдині,

Ми навіки є народом

Українським в Україні.

В е д у ч а. Другий символ України — це її герб. Історія на-

шого Державного Герба сягає сивої давнини. Спочатку герби

карбувалися на княжих грамотах, монетах.

В е д у ч и й. Учені-історики вважають, що колись тризуб був

знаком родових старійшин чи племінних вождів. А згодом йо-

го зображення стали використовувати як тавро.

За давньогрецькою міфологією, бог морів Нептун тримав

у руці тризубець. Інші древні перекази свідчать, що жовта та

блакитна фарби були символами легендарної Атлантиди, на-

щадками якої вважали себе наші далекі пращури. Існує версія,

що тризуб символізує так звану Трійцю Життя: Мудрість,

Знання і Любов.

В е д у ч а. Найперші спогади про тризуб як символ держави

ми знаходимо на території України. Вони датувалися першими

століттями нашої ери в Боспорському царстві й використовува-

лися як родові знаки боспорських царів. У VI—VIII століттях

цей знак знаходимо на Полтавщині та Київщині. За княжих

часів тризуб почав набувати сучасної форми. Так, на деяких

давніх та середньовічних храмах збереглися знаки у вигляді

тризуба. А в XV—XVI століттях тризуб зустрічається в Україні

як складовий елемент геральдичних знаків окремих знатних

династій та родів.

В е д у ч и й. Після 1652 року гетьмани та козацтво України,

хоч і під «наглядом» Російської імперії, але все ж таки само-

стійно розвивали свою національну культуру й продовжува-

ли традиції використання нашої національної символіки. Три-

зуб був визначальною ознакою на корогвах козацьких полків.

В е д у ч а. Протягом століть тризуб був поширеним зна-

ком по всіх князівствах Київської Русі, за тривалий час він

зазнав певних змін, але все-таки зберіг свою первісну основу

13

в зображенні. На сьогоднішній день відомо аж понад 200 різ-

новидів тризуба. Дослідники походження цього знака вислов-

люють багато думок щодо його суті. Існують припущення, що

тризуб символізує єдність Бога-Отця, Бога-Сина та Бога-Ду-

ха Святого.

В е д у ч и й. Сучасний герб України символізує спорідненість

поколінь, мир і творчу працю. У наш час тризуб став і симво-

лом відродження Батьківщини та її традицій, продовженням

славних сторінок нашої історії. Тризуб як Малий герб суве-

ренної України був остаточно затверджений Верховною Радою

19 лютого 1992 року.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

9 - й у ч е н ь

Як птах золотий в переливах,

На прапорі грає, горить.

Це знак наш, це фабрики й ниви,

Це символ, що будемо жить.

10 - й у ч е н ь

Це хліб наш, вугілля і цукор,

Степи плодовиті, моря...

Це в праці змозолені руки,

Що подвигом завжди горять.

11- й у ч е н ь

Це наша любов, наша мужність,—

Вогняний порив боротьби,

Це наша згуртованість дружня,

Це пісня нової доби...

12 - й у ч е н ь

Це юність, це клич покоління,

Що йдуть крізь життєву грозу,

Це слава твоя, Україно,—

Золотий непокірний Тризуб!

В е д у ч а. Гімн — це по своїй суті урочистий музичний твір.

Літературною основою гімну є твір, сповнений символікою та

14

високим пафосом. Від будь-якої іншої пісні гімн відрізняєть-

ся урочистою мелодією розміреного (частіше маршового ха-

рактеру). Поняття «гімн» протягом віків змінювалося. У Ста-

родавній Греції гімнами називали пісні, присвячені визначним

подіям, героям та богам. У часи Середньовіччя були поширені

духовні гімни, а в періоди визвольної боротьби гімни викону-

вали роль бойових, закличних пісень.

В е д у ч и й. У наш час гімн виконує роль символу тієї чи ін-

шої держави. Походження гімну України також доволі цікаве.

Слова урочистої пісні «ще не вмерла Україна» написав у 60-х

роках XIX століття Павло Чубинський — український поет,

фольклорист і етнограф. Уперше текст твору був надрукова-

ний 1963 року. Він швидко розійшовся в рукописах і надруко-

ваних текстах. Спочатку його навіть приписували перу Тараса

Григоровича Шевченка.

В е д у ч а. На музику вірш майбутнього гімну поклав ком-

позитор Михайло Вербицький. На жаль, доля гімну України

також була нелегкою. За виконання цього твору наші співвіт-

чизники переслідувалися радянською владою, потрапляли до

в’язниць. І лише 29 січня 1991 року в місті Бориспіль його

виконанням було урочисто вшановано пам’ять Павла Чубинського.

А 16 січня 1992 року Верховна Рада України затвер-

дила гімн як Державний Гімн України, трохи замінивши сло-

ва «Ще не вмерла Україна і слава, і воля» на «Ще не вмерла

України ні слава, ні воля».

В е д у ч и й. Державний Гімн України звучить і при цере-

монії підняття Державного Прапора на щоглу. Під час звучан-

ня гімну України слід пам’ятати, що присутні мають встати

й віддати належне головній пісні держави: цивільні — поклас-

ти праву руку на серце, військові — віддати честь. Усі мають

стояти лицем до прапора України.

В е д у ч а. Тож давайте і ми зробимо так само і вшануємо

символи нашої вільної Батьківщини.

Звучить аудіозапис Державного Гімну України. Усі глядачі

та учасники заходу встають, слухають гімн.

15

Звучить лагідна музика. Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

1- й у ч е н ь (на фоні музики)

Любіть Україну, як сонце любіть,

Як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу і в радості мить,

Любіть у годину негоди!..

2 - й у ч е н ь

Любіть Україну у сні й наяву,

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

3 - й у ч е н ь

Між братніх народів, мов садом рясним,

Сіяє вона над віками.

Любіть Україну всім серцем своїм

І всіма своїми ділами.

4 - й у ч е н ь

Любіть у коханні, в труді і в бою,

Як пісню, що лине зорею,

Всім серцем любіть Україну свою,—

І вічні ми будемо з нею.

Виховний захід закінчується оглядом ви

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій уроку

Святий Спас прийшов до нас


Заключним святом літнього циклу є Спас. У серпні Спас крім 19-го, святкується ще двічі 14-го та 29-го. Це одне з найбільших хліборобських свят, його ще називали "Святом врожаю"

Свято-конкурс

В керамічній вазі – колоски жита, вівса, пшениці і квіти: васильки, чорнобривці, пом’яки... Навколо розміщені підноси, тарелі, глиняні мисочки, невеличкі кошики з овочами, фруктами, калачами. В глиняному посуді – бджолиний мед.

Дівчатка закінчують оформлювати виставку, ставлять надпис “Щедрі дарунки літа”.

До столу підходить ведуча (бібліотекар або вчителька).

ВЕДУЧА: Як гарно! Молодці, дівчатка! Ваша виставка грає різнобарвною веселкою. Чого тут тільки немає?!

І ДІВЧИНКА: Старались. Кожна з нас хоче бути переможцем конкурсу.

II ДІВЧИНКА: Я це свято дуже люблю. Правда, назва його - "Спас" мені не зрозуміла. Що воно означає?

ВЕДУЧА: На Русі свято відоме під назвою - Спаса, від слова "спаситель" (рятівник), яким православна церква іменує Ісуса Христа. А ще свято Спаса одне з найбільших хліборобських свят. Його називали також Святом врожаю. В цей день люди освячують в церкві овочі, фрукти, мед, гриби. Знахарки востаннє заготовляють лікарські трави: "Діва Марія це зілля сіяла, а Спас поливав - нам на поміч давав". До Спаса намагались зібрати всі зернові, щоб, відсвяткувавши, розпочати оранку полів під озимі...

( Вбігають хлопчики з саморобками: плетені з лози кошики, брилі з соломи, дерев’яні шкатулки, стільчики, гербарії, тощо).

ВЕДУЧА: Он які у нас хлопці здібні! Розташовуйте свої саморобки ось на цьому стелажі. Трішечки пізніше журі передивиться їх і визначить переможців у конкурсі.

(Хлопці розкладають саморобки, дівчатка їм допомагають, роблять написи).

III ДІВЧИНКА: Чудове сьогодні свято! Свято родючості, плодоносності природи. Перший Спас - Маковія. У цей день освячують квіти, як символ красивого і корисного, а також плоди найяскравішої і найсильнішої з квіток - маківки. За легендою квітка маку оберігала дівочу красу та силу колоса в полі.

ВЕДУЧА: Скільки поетичних рядків присвячено квітці! А пісень! Ото І тур нашого свята-конкурсу - пісенний - і назвемо його - "переспіваночки". Хто більше знає пісень, в яких згадуються квіти. Давайте заспіваємо по одному куплету з них. (Додаток 1). Розділимось на дві команди: хлоп'ячу та дівчачу. Мами, тата, болільники можуть підказувати своїй команді, допомагати виконувати. І так, хто перший згадав?

(За результатами туру визначаються та нагороджуються переможці).

І ДІВЧИНКА: Ми з дівчатками вивчили танок з квітами. Ми його зараз для присутніх виконаємо. (Танцюють танок з квітами в руках, а потім з словами “Даруємо вам ці квіти, щоб весело було жити” вручають своїм мамам, бабусям, які присутні на святі).

ВЕДУЧА: Другий Спас - це свято овочів та фруктів. В цей день ми віддаємо шану вічній щедрості природи. Милують око, приваблюють погляд червонобокі яблука. Та їсти їх не можна, поки, за давніми віруваннями, їх не посвятять у церкві 19 серпня - на Спаса. Тому це свято ще назвали Спас яблучний.

II ДІВЧИНКА:

Влітку ми попрацювали,

Вже й зібрали урожай.

Щедрії дарунки літа

Прославляють рідний край.

Де ще є такії фрукти,

Виноград і кавуни,

Сливи, яблука і груші

Всі смакують залюбки.

А які в нас паляниці:

І рум'яні, і пухкі,

Які люди у нас здібні

До роботи й до гульні...

Пролетіли дні за днями,

Вже сьогодні свято Спас:

Готуй сани і кожуха,-

Пішло літечко від нас.

ВЕДУЧА: А які вірші ви знаєте про дари літа? Давайте проведемо II тур конкурсу на кращий вірш про дари природи, представлені на виставці. (Додаток 2).

(Журі підводить підсумки конкурсу, переможцю вручається приз – той овоч чи фрукт, про які вони розповідали у вірші).

ІІІ ДІВЧИНКА: Годі, годі розмовляти. Дітям вже пора й пограти!

І ГРА: "ВГАДАЙ". Дівчатка беруть по яблуку, ховають руки за спину, а хлопці вгадують в якій руці воно лежить. Коли хлопець угадав – дівчина дає йому яблуко. Якщо не вгадав – їсть його сама.

II ГРА: "ЗНАЙДИ КАВУН". Двом дітям зав’язують очі, кавун кладуть на підлогу. Вони присідають і шукають кавун. Хто знайде – тому він і буде. (Гру повторюють).

III ГРА: "ВІДГАДАЙ НА СМАК". Бажаючим зав’язують очі, і дають покуштувати шматочок садовини. Перемагає той, хто правильно назве всі фрукти.

ВЕДУЧА: Настав час провести IIІ тур свята-конкурсу літературну вікторину "Що ти знаєш про свято Спаса?

Запитання:

1. Які приказки, прислів'я і прикмети ви знаєте про Спас?

- Прийшов Спас – пішло літо від нас;

- Спас – усьому час;

- Прийшов Спас – бери рукавиці про запас;

- Як прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде Пречиста – збере їх нечиста;

- Антонівка вродила – наступного року хліб уродить.

2. Яку ви знаєте легенду про піст "Спасівку"?

(Існує легенда, що 2 тижні посту перед Спасом є продовженням Великого посту. Бог призначив для Великого посту 9 тижнів, а святі отці почали просити Бога, щоб той розділив той піст на дві частини).

З. Що роблять люди, повернувшись з церкви в цей день?

(Врочисто сідають за стіл і розговляються: їдять свячені яблука з медом, - щоб садовина родила).

4. Чому жінки, у яких померли діти, не вживають до Спаса яблук?

(Існує повір’я, що в цей день Мати Божа роздає діткам на тому світі золоті яблука, а тим, чії батьки не дотримувались яблучного посту, - не дає. Каже: “Твоє яблуко свиня з’їла”).

5. Яку обрядову їжу споживають в цей день?

(Вареники з яблуками і медом, галушки яблучні, яблучна бабка і яблучний соложеник).

6. Що будуть робити селяни, відсвяткувавши другий Спас?

(Розпочнуть оранку полів під озимі)

Додаток 1

Народні пісні:

В саду гуляла, квіти збирала; Зацвіла в lолині (Муз.нар., сл.Т.Шевченка); Зелененький барвіночку; Знайти синю квітrу; Несе Галя воду; Ой волошки; Ой зацвіла рожа; Стелися, барвінку, низенько; Ти казала в понеділок; Чорні очки, як терен.

Авторські пісні:

Бузок цвіте (Муз. С.Каца. сл.А.Суркова); Веснянка (Муз. П.Козицького, сл.О.Олеся); Квіти для мами (Муз. М.Чембержі, сл.В.Пекура); Літо пізніх жоржин (Сл. Р.Братуня); Любисток (Муз. А.Пашкевича, сл. Д.Луценка); Материнська любов (Муз. І.Шамо); Ой ти, ніченько (Муз. А.Пашкевича); Розквітали яблуні в садах (Муз. М.Дремлюги, сл. М.Познанської); Святкова пісня (Муз. Ю. Рожавської, сл. Л.Коломієць); Хата моя, біла хата (Муз. А.Пашкевича); Червона рута (Муз. В.Івасюка).

назад

Додаток 2

С. Жупанин

ВИНОГРАД

Посадили виноград

Я і брат.

Виноград ми обкопали

І частенько поливали.

Виноград наш виростав,

Пишним став.

Доглядали виноград

Я і брат.

Пагони пускав угору,

Ми поставили підпору –

Буревій не рве лозу

У грозу.

А земля лозу плекає,

Грона соком напуває.

І збираєм виноград

Я і брат.

Н. Забіла

МОЯ ДИНЯ

Скопав я грядку сам-один

В городі біля тину.

Хотів зростить багато динь

Зросла ж одна-єдина!

Та ласував не я один,

А наша вся родина.

І всі хвалили як один

Мою єдину диню!

М. Білецький

КОЛИ КРАЩЕ?

Коли кавун найкраще рвати,

Щоб був смачний? - хтось запитав –

Як в нього хвіст зеленкуватий

Чи вже як сохнути він став?

У відповідь маленький Гриша

Почув од дідуся свого:

-Тоді він буде найсмачніший,

Як сам ти виростиш його.

В. Лучук

БОЧКА МЕДУ

Зранку ще метка бджола

В поле подруг привела.

Дружно бджоли працювали –

Цілий день нектар збирали:

Трохи з гречки,

З лип потроху,

З головайчиків, з гороху...

- Бочку меду - ось вам, люди!

- Друга бочка завтра буде!

М. Познанська

ЧИМ ПАХНЕ КОРОВАЙ?

А чому так радість сяє,

У очах діток малих.

Бо сьогодні - День врожаю

Коровай гостює в них.

Він шишкатий і рум'яний,

Ліг на шитий рушничок.

А на тому короваї –

Солі білої дрібок.

І калини грона повні

Червоніють для прикрас...

- Короваю, гість шановний,

- Звідкіля прийшов до нас?

Пахне полем, колосками,

Цей хороший коровай,

В ньому праця тата й мами,

Що збирали урожай.

П. Ребро

НАЙСМАЧНІШІ ОГІРКИ

Ми весною на город ходили –

Огірки із мамою садили.

Потім огірки я доглядав –

І полов, і в спеку поливав.

Потрудився, друзі, я не марно:

Огірочки уродили гарно.

Повні, соковиті - аж хрумтять!

На галузці кожній - штук по п'ять!

Ціле літо я ходив їх рвати.

Пригощались ними всі хлоп'ята.

І мені, здається, я не їв

Кращих і смачніших огірків,

Ніж оті, що сам я доглядав –

І полов, і в спеку поливав!

П. Воронько

БАРАБОЛИН РІД

У картоплі-бараболі

Діти виросли у полі.

Як пішли ми їх збирати

Наносили два кагати.

Стільки діток там було,

Що в село ледь-ледь везло

Сто машин і сто підвід,

Отакий в картоплі рід.

Т. Коломієць

КАПУСТА

Поливалко-поливальнице,

На вгороді помагальнице!

Набери з криниці

Свіжої водиці,

Поливай капусту.

Щоб клалося густо,

Щоб вродила головата,

То буде що шаткувати!

Прийшла осінь на капусту,

Наробила тріску-хрусту.

Шаткувала шатківниця,

Розкладала, як годиться:

Голови - для діжки,

А листки - для кізки,

А качанці - дівчатку,

Що поливало грядку.